Infància i adolescència

Els infants i adolescents tenen garantits una sèrie de drets només pel fet de ser-ho. Davant de situacions que es poden considerar de risc per a infants i joves, la xarxa de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona disposa d'un ampli ventall d'accions i equipaments especialitzats.

 

 

 

 

 

 

 

Infància i adolescència