Prestació econòmica d’urgència social per a persones i famílies en el context de la covid-19

Procés de sol·licitud tancat

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una prestació econòmica per cobrir les necessitats bàsiques de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat, com l’alimentació, la roba, l’allotjament o d’altres considerades essencials. L’ajut, d’entre 200 i 475 euros mensuals segons la renda i el nombre de membres de la família, es rebrà a través de la targeta moneder Barcelona Solidària (de color gris) durant tot el segon semestre del 2020. La mesura forma part del pla de xoc per respondre a l’emergència provocada per la crisi sanitària de la covid-19.

En aquesta prestació s’ha inclòs el Fons d’infància 0-16.

Persones destinatàries i requisits

Les persones beneficiàries de la prestació han de complir tots els requisits següents:

 • Ser usuàries dels Serveis Socials de Barcelona, concretament:
  • Persones i/o famílies amb atenció oberta en algun centre de Serveis Socials (CSS) de la ciutat durant almenys un dia, entre el 15 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020.
  • Persones i/o famílies amb atenció oberta en algun CSS de la ciutat durant almenys tres mesos, entre l1 de gener de 2019 i el 15 de març de 2020.
 • Haver rebut algun dels ajuts següents:
  • Una prestació econòmica d’urgència social durant l’any 2019 de la convocatòria Fons d’infància 0-16.
  • Algun ajut econòmic del programa B-Mincome.
  • Algun ajut econòmic durant el primer semestre del 2020 que hagi estat igual o superior a 150 euros.
 • No ser beneficiària ni cobrar en cap cas la renda garantida de ciutadania (RGC) o lingrés mínim vital (IMV)
 • Estar empadronades a Barcelona en data d1 de gener de 2020.
 • Complir les condicions de renda familiar que es poden consultar a les bases.

Imports de la prestació

Per a la determinació de l’import a percebre per part de les persones i/o famílies beneficiàries, l’Ajuntament comprovarà el nombre de membres de la unitat de convivència mitjançant una consulta al padró municipal.

La prestació econòmica es rebrà durant sis mesos (des del mes de juliol i fins al mes de desembre del 2020) i es lliurarà a les persones o famílies beneficiàries mitjançant la targeta Barcelona Solidària.

Com funciona?

Aquelles persones que compleixin els requisits no hauran de fer cap sol·licitud per rebre la prestació, l’Ajuntament els ho notificarà. Aquesta notificació es farà per SMS una vegada se’n publiquin les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). A partir d’haver rebut l’SMS, les persones beneficiàries podran acabar els tràmits de manera telemàtica a fi d’obtenir la prestació. En cas de no emplenar el formulari ni enviar-lo telemàticament dins el termini establert, s’entendrà que renuncien a la prestació.

Els diners es rebran a través de la targeta moneder Barcelona Solidària. Aquesta targeta s’enviarà directament a les llars mitjançant una carta certificada, llevat que la persona beneficiària ja la tingui. En aquest cas, només rebrà la carta certificada. La targeta Barcelona Solidària ara inclou tots els ajuts que atorguen els serveis socials. Aquest sistema és innovador, estalvia burocràcia i gestions.