Habitatge i drets energètics

L'habitatge és un dret bàsic de les persones i, per això, des de l’Ajuntament de Barcelona es posen en marxa tots els recursos a l’abast per tal de garantir que aquest dret es respecti i que cap persona es quedi sense llar. Aquesta tasca també passa necessàriament per garantir el dret d’accés als subministraments bàsics, evitant i actuant davant situacions de pobresa energètica.

 

 

 

 

 

 

 

Habitatge i drets energètics