Inserció socio-laboral

La igualtat en l’accés al mercat laboral és bàsica per assegurar que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats. Des de l’Ajuntament de Barcelona es promouen una sèrie d’accions i programes per al foment de l’ocupació de les persones en una situació de més vulnerabilitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserció socio-laboral