Servei de Suport a la Inserció sòcio-laboral

Els centres de serveis socials duen a terme tasques d’orientació laboral i de seguiment personalitzat d’itineraris d’inserció sociolaboral de persones en situació de risc o alt risc d’exclusió social.

Destaquen alguns programes com els següents:

  • Programa d'inserció sociolaboral (PISL), adreçat a persones en risc d'exclusió.
  • Programa personalitzat de recerca de feina (PROPER), per a persones amb nivell baix de qualificació, amb escassa especialització laboral i baix nivell d'autonomia per a la cerca de feina.
Servei de Suport a la Inserció Sociolaboral