Presentació

El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i apropa a les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte facilita que empreses i entitats tinguin accés a una borsa de candidatures en què, de ben segur, trobaran la persona que millor s’ajusta a les seves necessitats de contractació laboral. L’orientació, la formació i l’acompanyament que es fa de cada persona, sempre seguint els criteris d’ocupació per competències, són la garantia del seu èxit. El Làbora vincula l’empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

El Programa s’ha convertit en una eina de referència i transparència, dins i fora de la ciutat, per la seva eficiència, participació i innovació en l’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, i amb plena satisfacció de les empreses contractants.

El Programa Làbora és un projecte de Ciutat de cooperació públicosocial liderat per l’àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa, juntament amb Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i la Creu Roja. La cooperació i el treball en xarxa entre l’Ajuntament de Barcelona, les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat són la clau per a una Barcelona més justa i més inclusiva.

Valors: Igualtat d'oportunitats · compromís · transparència · cooperació · participació · innovació

Persones destinatàries del projecte

Les persones que participen de l’acció són participants provinents dels Centres de Serveis Socials (CSS) i d’altres serveis especialitzats de la ciutat de Barcelona, que es troben en situació de recerca activa de feina i necessiten un servei de suport per a la seva inserció sociolaboral, a fi de poder-les posar en contacte amb el mercat laboral.

Abast territorial del projecte

El Programa  atén a persones empadronades a Barcelona ciutat, i col·labora amb empreses i entitats de l’Àrea Metropolitana.

Actualitat Làbora

Jornada Làbora

Més de mil persones troben feina amb el programa Làbora malgrat la crisis sanitària

11/06/2021 - 17:35

Serveis Socials. Fins a 1.206 persones van trobar feina per aquesta via i es van signar un total de 1.711 contractes.

Memòria Làbora

El programa Làbora facilita la contractació de 1.671 persones en situació vulnerable

15/11/2020 - 10:28

serveis socials. Més de 4.000 empreses col·laboren amb aquest projecte d’inserció per combatre l’exclusió social

D'esquerra a dreta: Dolors Liria (Coordinadora de la Psicoxarxa), Guillermo Mattioli (Degà del COPC) i Teresa Roigé (Directora General del Programa Làbora)

El Programa Làbora i el Col·legi de Psicologia de Catalunya signen un conveni per facilitar atenció a persones en situació de vulnerabilitat

21/11/2019 - 10:26

Programa Làbora. Psicoxarxa és un xarxa de psicòlegs col·legiats que, de manera solidària, es posen a disposició de la ciutadania, a través del Col•legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), per donar atenció psicològica a...

Programa de cooperació publicosocial impulsat per:

  • logo ayuntament
  • logo ecas
  • logo feicat
  • logo creu roja