Serveis a les persones

Orientació

L’equip d’orientació Làbora és el vincle directe amb els Centres de Serveis Socials (CSS) i altres serveis especialitzats que gestiona l’Ajuntament i que també participen en el Programa. L’orientador/a és el/la professional referent en el procés d’inserció laboral, tant per a la persona participant com per a l’agent derivant.

Adaptem l’itinerari a les necessitats de cada persona, és a dir, el procés de cada participant és individualitzat. El Programa disposa de tots aquests recursos, dels quals el participant se’n pot beneficiar si ho requereix:

Consultar procés d’intermediació

 

Com accedir al Programa

Aquelles persones que estiguin interessades en participar en el Programa, s’han d’adreçar al seu Centre de Serveis Socials de referència del seu barri i sol·licitar una entrevista amb un/a treballador/a social. En la visita amb el professional referent del centre, podran exposar la seva situació i la necessitat d’un recolzament en l’àmbit laboral.

Els/les treballadors/es socials són qui faran efectiva la derivació al Programa i, posteriorment, els professionals del mateix es posaran en contacte amb l’interessat/da, per tal de convocar-lo/la a la primera trobada.

Els criteris i directrius per formar part del Programa Làbora són els següents:

  • Persona resident a Barcelona, amb permís de treball
  • Tenir almenys un nivell bàsic de castellà i/o català
  • Estar clarament motivat/da per iniciar un procés de recerca de feina activa
  • Disponibilitat per a realitzar un itinerari d’inserció laboral
  • En cas que es disposi d’un certificat de discapacitat, el referent social valora la vinculació al Programa o a un servei específic.

Programa de cooperació publicosocial impulsat per:

  • logo ayuntament
  • logo ecas
  • logo feicat
  • logo creu roja