Servei de Detecció i Intervenció amb infants, adolescents i joves migrats sols (SDI)

És el servei municipal que prospecta la ciutat i detecta els infants, adolescents i joves majors d’edat de fins a 21 anys, migrats sense referents adults, que es troben en situació de sensellarisme i/o de greu risc social.

Amb les persones menors d’edat treballa la vinculació amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya. Amb els joves desenvolupa una intervenció socioeducativa individualitzada amb l’objectiu d’acompanyar-los en els seus processos de cerca de la seva autonomia.

L’SDI desenvolupa treball comunitari mitjançant diversos projectes d’interrelació amb la xarxa veïnal i social de l’entorn, i és l’Observatori del fenomen de la migració d’infants i joves sense referents adults a la nostra ciutat.

L’accés al servei es fa a través de la detecció per part de l’SDI o bé d’altres agents que treballen a l’espai públic o dels Districtes.

Servei de Detecció i Intervenció amb infants, adolescents i joves migrats sols (SDI). Autoria de la imatge: Maria Rio i Anna Moreno, tècniques de l’SDI