Servei de Detecció i Intervenció a Menors no Acompanyats

Barcelona disposa d'un servei de detecció i intervenció amb menors estrangers al carrer no acompanyats. S'adreça a infants i joves estrangers que no tenen referents familiars i que viuen als espais públics, en situació de greu risc social. Aquest servei té com a missió oferir alternatives als menors d'edat afectats facilitant l'accés als recursos d'atenció establerts.

Els membres del servei treballen al carrer, als llocs de trobada d'aquests infants i joves. Estan en contacte amb una àmplia xarxa de professionals: serveis socials, centres socioeducatius, serveis sociosanitaris, jutjats, cossos de seguretat, i els agents del sistema de protecció de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya.