De la Convenció als ODS amb ulls d’infant

Creativitat, art i participació

El programa educatiu “De la Convenció als ODS amb ulls d’infant” vol donar a conèixer a nens, nenes i joves els seus drets i la norma que els recull (la Convenció sobre els Drets de l'Infant, de 1989), al mateix temps que els anima a indagar, analitzar i reflexionar sobre temàtiques socials vinculades als objetius de dessenvolupament sostenible (ODS), a partir del procés de creació artística.

El programa s'estructura en una seqüència d'activitats que utiliza la Convenció i els ODS de les Nacions Unides com a punt de partida per a que l'alumnat observi i analitzi el seu entorn i aprofundeixi en alguns dels seus aspectes.

En aquests moments el programa no s'està duent a terme, però els seus continguts estan disponibles a nivell de consulta en aquest web pel seu valor pedagògic.