Un dels objectius d’aquest programa és oferir a la comunitat educativa materials didàctics per acompanyar els i les docents i l’alumnat en el procés de creació.

Aquests materials es componen de cinc guies didàctiques, una per a cadascun dels cicles educatius i dels materials complementaris per a l’elaboració de les diferents propostes artístiques.

Aquí trobareu:

  • Presentació del programa educatiu.
  • Introducció a la Convenció dels drets de l’infant i als Objectius de Desenvolupament Sostenible, des de la reflexió filosòfica i des d’una mirada amb ulls d’infant.
  • Aproximació a l’Alimentació saludable, sostenible i justa socialment, amb materials de referència.
  • El procés d’investigació i creació artística sobre la Convenció i els ODS, adaptat a cadascun dels cicles educatius (educació infantil, cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària i ESO).
  • Material complementari per als i les docents.
  • Objectius del programa i el seu encaix curricular (competències, continguts i criteris d’avaluació).
  • Rúbriques per a l’avaluació.

Els materials del programa es publicaran a principis de setembre.

Material didactic