Un dels objectius d’aquest programa és oferir a la comunitat educativa materials didàctics per acompanyar els docents i l’alumnat en el procés de creació.

Aquests materials es componen de cinc guies didàctiques, per a cadascuna de les franges d’edat dels infants que hi poden participar, en què hi podreu trobar el següent:

  • Presentació del programa educatiu.
  • Introducció a la Convenció dels drets de l’infant i als objectius de desenvolupament sostenible, des de la reflexió filosòfica i des d’una mirada amb ulls d’infant.
  • Objectius del programa i el seu encaix curricular (competències, continguts i criteris d’avaluació).
  • El procés d’investigació i creació artística sobre la Convenció i els ODS, adaptat a cada una de les franges d’edats (educació infantil, cicle inicial, mitjà i superior d’educació primària i ESO).
  • Material complementari per al docent.
  • Rúbriques per a l’avaluació del procés artístic i el producte final.

Guies didàctiques

Guia d’educació infantil (3 - 6 anys)

Guia del cicle inicial d’educació primària (6 - 8 anys)

Guia del cicle mitjà d’educació primària (8 - 10 anys)

Guia del cicle superior d’educació primària (10 - 12 anys)

Guia d’ESO (12 - 16 anys)

Material didactic