Una alimentació saludable i a bon preu

L’Ajuntament de Barcelona ha editat la Guia per a una alimentació saludable i de mínim cost per a famílies amb infants, un estudi elaborat amb la Fundació Blanquerna-Universitat Ramon Llull per promoure una dieta saludable i econòmica per a diferents tipologies de famílies. A partir d’aquest document s’ha publicat un llibret pràctic per a tota la ciutadania, principalment dirigit a les famílies amb infants i adolescents de 18 mesos a 18 anys, especialment en situació de dificultats econòmiques, que els proporciona orientacions i recomanacions per preparar amb autonomia àpats diaris saludables i econòmics.

La guia pot servir als professionals municipals i altres agents o entitats socials per donar suport a les famílies en situació de vulnerabilitat social en l’àmbit de l’alimentació. L’objectiu final és disposar d’una eina útil que famílies i entitats puguin fer servir per gestionar d’una manera àgil el dret fonamental a una alimentació adequada amb un pressupost reduït.

Els menús proposats s’han elaborat a partir de les recomanacions de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria i l’Agència de Salut Pública de Catalunya.