Aquest és l’espai on els centres participants han compartit amb la resta de la comunitat el seus avenços en el programa i les seves creacions artístiques finals. A continuació podeu accedir a totes les imatges corresponents a l’edició del curs 2020/2021, classificades per grups d’edat:

Aquí també podeu consultar les guies didàctiques del curs 2020/2021: