Servei d’intervenció social de famílies amb menors (SISFAM)

El Servei d’intervenció social de famílies amb menors (SISFAM) de l’Ajuntament de Barcelona ofereix atenció a famílies amb infants  a càrrec que viuen en assentaments a la ciutat de Barcelona. L'objectiu del servei és ajudar a les famílies a millorar les seves condicions de vida, i especialment facilitar i impulsar l’accés dels infants a l’atenció sanitària i a l’escolaritat. Respecte a les persones adultes, es faciliten alternatives de capacitació que les permeti canviar d´estil de vida i millorar la seva situació.

Es treballa també per millorar la convivència i la cohesió social en l'entorn dels assentaments a través d’una intervenció socioeducativa de caràcter comunitari. El SISFAM és un servei de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).

Qui ho pot demanar?

Famílies amb menors d’edat al seu càrrec que visquin en assentaments a la ciutat de Barcelona.

Tramitació presencial

Com es fa el tràmit?

L'accés de les famílies al SISFAM es fa:

  • Per detecció de les famílies en assentaments per part d'altres serveis d'atenció a l'espai públic de l'IMSS o dels districtes, o bé per derivació dels centres de serveis socials municipals, entre d’altres.
  • Posteriorment a la valoració realitzada pel SISFAM, que determinarà si les famílies compleixen els requisits d'atenció.

Documentació

És aconsellable portar la documentació de què es disposi i un document identificatiu (DNI, NIE, Passaport...).

Dates

En qualsevol moment.

Preu

Tràmit gratuït.

Correu de contacte

sisfam@bcn.cat