Esteu aquí

Ajuts orientats al suport econòmic d’inclusió

Els ajuts orientats al suport econòmic d’inclusió són prestacions econòmiques d’urgència social que busquen donar resposta a necessitats puntuals, urgents i/o bàsiques i de subsistència, com ara l’alimentació, la roba, l’allotjament, el consum d'aigua, gas i electricitat, entre d’altres.

Aquests ajuts estan adreçats a qualsevol persona o família que, en algun moment de la seva vida, es trobi en una situació de necessitat social que requereixi un ajut econòmic de suport a la inclusió.

Els equips professionals dels centres de serveis socials valoraran la situació personal i social i faran, si escau, la proposta de la prestació. Serà en aquest moment quan es demanarà a la persona interessada la documentació necessària per demostrar la situació de necessitat.

Per sol·licitar aquesta valoració, cal demanar cita prèvia al telèfon de Serveis Socials 900922357 i que us adreceu al Centre de Serveis Socials que us correspongui per domicili.