Àpats en companyia

És un servei diürn adreçat a persones grans en situació de fragilitat, que busca potenciar un envelliment actiu i saludable, i que vol cobrir dues necessitats bàsiques alhora: facilitar una alimentació adequada per a les persones grans i proporcionar un espai relacional de vincles d’amistat i de connexió amb la comunitat.

La valoració de la situació d’idoneïtat per al servei la fan els equips professionals dels centres de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Àpats en companyia
Enllaços relacionats: