Esteu aquí

Menjadors socials

Els menjadors socials són equipaments on es presta un servei d’alimentació destinat a persones que viuen en habitatges sense condicions per cuinar, o que requereixen un seguiment d’hàbits alimentaris, i a persones sense llar o sense ingressos, que cobren pensions mínimes i que no poden atendre la cobertura de necessitats bàsiques, com l’alimentació.

Els serveis que inclou són els següents:

  • Un àpat: dinar o sopar en un menjador social
  • Dos àpats: dinar i sopar en un menjador social

Com a requisits d’accés és necessari el següent:

  • Tenir més de 18 anys.
  • No disposar d’ingressos suficients.
  • Acceptar el seguiment dels serveis socials (la derivació als menjadors socials es farà des de serveis socials bàsics de territori, o bé des dels serveis socials bàsics per a persones sense sostre o entitats socials de la ciutat).

Per accedir a aquest servei, cal demanar cita prèvia al telèfon de Serveis Socials 900922357 i que us adreceu al Centre de Serveis Socials que us correspongui per domicili.