Atenció a les urgències

Atén les persones que presenten una situació d’urgència o d’alt risc social, complementant la tasca dels centres de serveis socials polivalents i específics fora del seu horari d’atenció.

Els fets més freqüents que provoquen una situació d’urgència social són els següents:

  • La pèrdua sobtada de l’allotjament.
  • La pèrdua d’autonomia funcional parcial o total.
  • La manca de recursos per a l'alimentació, especialment en el cas de les persones vulnerables com els infants o les persones grans.
  • L’abandonament o falta d’atenció de les persones grans.
  • Les situacions de maltractament per violència masclista.

D'entre els serveis que ofereix, destaquen els següents: