Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)

Es tracta d’un servei ambulatori d’àmbit ciutat i de titularitat municipal que ofereix atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents, i persones LGTBI, o persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència). També proporciona assessorament al personal professional i les persones de l'entorn de les víctimes.

S’atenen els diferents tipus de violència masclista: violència en la parella, assetjament pel fet de ser dona o per identificar-te com a LGTBI, violència masclista en l’àmbit laboral, violència masclista en l’àmbit familiar, violència sexual, matrimonis forçats, etcètera.

És la porta d'entrada als recursos públics i privats d'acolliment d'urgència i de llarga estada per a persones que viuen situacions de violència masclista.

  Disposa d'un equip multidisciplinari

  Integrat per professionals de formació diversa (treball social, educació social, psicologia, dret i inserció laboral) que ofereix atenció integral per poder treballar en els processos de recuperació de les persones ateses, tinguin necessitat de recursos d'acollida o no.

  Ofereix

  A escala individual

  • Informació i assessorament.
  • Tractament personalitzat i integral al llarg del procés de recuperació de la violència viscuda, sempre en funció de les necessitats de la persona atesa.
  • Accés als recursos de protecció i específics de violència masclista sempre que calgui.
  • Servei d'inserció laboral.

  A escala grupal

  • Tractament grupal, amb modalitats diverses.

  A escala comunitària

  • Prevenció i sensibilització social.
  • Assessorament i suport a professionals d'altres serveis que també intervenen en situacions de violència masclista.

  Població a qui s'adreça

  Dones de la ciutat de Barcelona majors d'edat que viuen, o han viscut, qualsevol manifestació de violència masclista.

  Infants i adolescents que viuen o han viscut en contextos de violència masclista. Poden ser fills o filles de les dones ateses o no, ja que el SARA també atén:

  • Els fills i filles de les dones que hagin mort a conseqüència de la violència (per assassinat o suïcidi induït per l'agressor) o per qualsevol altre causa.
  • Els fills i filles que viuen, o han viscut, violència masclista a petició de la mare, del pare (no maltractador), o de la persona cuidadora referent.
  • Adolescents víctimes de relacions afectivosexuals abusives, esporàdiques o de parella, o altres manifestacions de violència masclista en les quals no estan implicats ni la mare ni el pare, o l’actual parella de la mare o el pare.

  Persones que s’identifiquen com a LGTBI que viuen, o han viscut, qualsevol manifestació de violència masclista.

  Persones de l'entorn proper de les persones directament afectades per la violència masclista.

  Requisits d'accés al servei pel que fa a les dones, els infants i els adolescents

  • Viure al municipi de Barcelona.
  • Que hi hagi una situació actual de violència masclista o que persisteixin els efectes de la violència viscuda anteriorment.

  El SARA atén totes les dones, infants i adolescents, i persones LGTBI, que reuneixin tots dos requisits, sense discriminació per edat, estat de salut física i mental, discapacitat, situació legal, orientació sexual o procedència i sense tenir en compte que:

  • Hi hagi empadronament o no a la ciutat de Barcelona. Preval la situació real per sobre de la situació administrativa.
  • Tinguin la seva situació regularitzada o no legalment quan es tracta de persones estrangeres.
  • Que hagin interposat denúncia per la situació de violència viscuda o no.
  • Estiguin convivint amb la persona agressora o hagin trencat la relació amb ella.

  Requisits d'accés al servei pel que fa a les persones de l'entorn proper d'aquestes persones

  Poden demanar atenció o assessorament les persones que visquin a Barcelona o, encara que visquin en altres municipis, quan facin una consulta o demanda d'atenció o d'assessorament en relació amb dones, infants o adolescents, i persones LGTBI, víctimes de violència masclista que sí que visquin al municipi de Barcelona.

  Canals d'accés

  • Per accés directe.
  • Per derivació d'un altre servei (del mateix Ajuntament o dels serveis del Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones).

  Tipologia d'accés

  • D'urgència i concertat.
  • Presencial, telefònic i electrònic.

  Contacte i ubicació

  Marie Curie, 16
  Tel. 932 915 910, Fax 933 532 715
  Adreça electrònica: sara@bcn.cat

  Per demanar visita, s’hi pot trucar de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hores.

  Si tens de 12 a 17 anys, truca al 932 915 959 o escriu a sara.jove@bcn.cat

  En situacions d'urgència, es pot anar directament al centre de dilluns a divendres, de 9.00 a 17.00 hores (si pots, truca-hi abans).

  Fora de l'horari del servei (dies laborables a partir de les 17.000 hores i dies festius) pots acudir al CUESB, al carrer de la Llacuna, 25. Telèfon gratuït: 900 703 030.

  Descàrregues: