Atenció a les emergències

L’atenció a les emergències socials té com a objectiu primordial atendre persones que requereixen una atenció immediata, persones que es veuen afectades per sinistres com poden ser incendis, inundacions, esfondraments d’edificis, etc.

Entre els seus serveis, destaquen els següents:

  • Atenció psicosocial
  • Allotjament temporal, generalment de tres a cinc dies, en establiments hotelers de la ciutat
  • Cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació i higiene).
  • Transport i desplaçament.
  • Avís i/o comunicació amb familiars.
  • Informació i derivació a altres serveis d’atenció social primària.