Atenció a les emergències

Ofereix atenció psicosocial immediata a les persones afectades per una situació d’emergència activada oficialment.

  • Activació per emergències ordinàries: incendis, esfondraments, explosions, inundacions, etcètera.
  • Activació d’un pla de protecció civil en qualsevol fase o nivell.
  • Activació del Pla d’acció del Grup Logístic Social, que estableix el procediment que segueix el Servei d’Emergències Socials en les seves actuacions per desenvolupar les competències atorgades per decret. Inclou cinc procediments específics.

1. Operació fred: el seu objectiu bàsic és protegir les persones que pernocten a la via pública davant una baixada de temperatures o una nevada a la ciutat.

2. Onada de calor: procediment establert per protegir la població vulnerable davant una pujada de temperatures.

3. Intervenció amb múltiples afectats (pla IMA): el seu objectiu és establir la resposta del CUESB davant una emergència massiva a la ciutat o en l’àmbit nacional o internacional, en la qual sigui necessari proporcionar atenció psicosocial immediata a les persones afectades. Les emergències massives són desastres de gran impacte emocional, ja que sovint provoquen múltiples víctimes o un nombre alt de persones afectades. Són esdeveniments greus o molt greus amb capacitat d’aturar els recursos habituals de les persones, de les comunitats i, fins i tot, de les ciutats.

4. Suport psicològic (PSP): aquest procediment orienta l’atenció psicosocial a les persones, famílies o col·lectius que, a la ciutat o fora, resulten afectades per incidents crítics que provoquen un impacte que posa en risc el seu equilibri emocional. Sobretot dona resposta a situacions de morts evitables: sinistres de trànsit, suïcidis, morts sobtades, homicidis, etcètera. Es pot activar a petició de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS), el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM-061), els Mossos d’Esquadra, l’Institut de Medicina Legal o altres agents validats per la Direcció dels Serveis d’Urgències i Emergències Socials.

5. Emergències per violència masclista: per a situacions en què una dona ha patit una agressió amb intenció de matar-la.

D'entre els seus serveis, destaquen els següents:

  • Atenció psicosocial.
  • Allotjament temporal, generalment de tres dies.
  • Cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació i higiene).
  • Transport i desplaçament.
  • Avís o comunicació amb familiars.
  • Informació i derivació a altres serveis d’atenció social primària.