L’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència contra les dones va néixer el 21 de novembre de 2002, sorgit de les recomanacions del I Congrés de les Dones de Barcelona, que es va celebrar l’any 1999 impulsat pel Consell de les Dones de Barcelona.

Des d’aleshores, l’Ajuntament de Barcelona impulsa l’Acord Ciutadà com a estratègia de col·laboració amb la societat civil i la ciutadania en el seu conjunt per fer front a la violència masclista de manera més eficaç. Per mitjà de l’adhesió a l’Acord Ciutadà d’empreses, institucions, associacions i persones a títol individual, l’Ajuntament de Barcelona impulsa l’erradicació de qualsevol forma de violència contra les dones.

L’Acord Ciutadà forma part del compromís d’execució del II Pla de justícia de gènere 2021-2025, de la Mesura de govern de millora del sistema per a l’abordatge integral de les violències masclistes i del Pla estratègic de prevenció del sexisme a la ciutat 2017-2022.

Compromisos derivats de l’Acord

  • Fer públic i explicitar el compromís per una Barcelona lliure de qualsevol tipus de violència contra les dones.
  • Contribuir a prevenir la violència masclista, mitjançant accions d’informació, sensibilització i prevenció.
  • Per a les entitats que s’hi adhereixen, prendre la ferma resolució de treballar des de la mateixa organització per incorporar en el seu dia a dia aquesta perspectiva. També renovar i actualitzar els seus principis, el funcionament intern, els continguts i l’activitat que desenvolupen, igual que millorar l’atenció al públic, ja que són cabdals per contribuir a la no-discriminació i promoure l’eliminació de la violència contra les dones.

Implicacions de l’Acord

  • L’Ajuntament de Barcelona posa a l'abast de les entitats adherides una oferta d’activitats de sensibilització i prevenció, com xerrades, sessions audiovisuals i tallers.
  • Les organitzacions i entitats adherides es comprometen a desenvolupar actuacions pròpies per fer palesa la seva adhesió a l’Acord.
  • Any rere any, l’Acord Ciutadà es ratifica en l’acte institucional de commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Com adherir-s’hi
Es pot tramitar la sol·licitud d’adhesió a l’Acord a través del formulari d’adhesió que trobareu en aquesta pàgina.

Més informació
Adreça electrònica: acordnoviolencia@bcn.cat

Mostra’n menys