El gènere és rellevant per entendre l’estat de salut de dones i homes.

En general, l’esperança de vida de les dones és més llarga que la dels homes, però això no vol dir que gaudeixin d’una millor qualitat de vida. Per exemple, les malalties relacionades amb la salut emocional com són l’ansietat o la depressió afecten molt més les dones que els homes. 

D’altra banda, les desigualtats socioeconòmiques són un factor determinant de l’estat de salut i el gènere influeix en l’accés a recursos, les condicions de vida i les pautes de comportament d’homes i dones.

La qualitat de l’estat de salut de les persones va més enllà de l’absència de malalties físiques. La sobrecàrrega de treball, una més gran responsabilitat de cura de les altres persones i més precarietat socioeconòmica fan que les dones presentin pitjors estats de salut.

Portar uns hàbits i estil de vida saludables millora la qualitat de vida de les persones. El fet que socialment es relacioni la masculinitat amb el risc i la transgressió està molt vinculat a un consum més elevat de substàncies nocives o tòxiques entre els homes com són el tabac, l’alcohol o les drogues.

Les condicions laborals afecten, i molt, la salut de la ciutadania. Si bé els homes pateixen més accidents laborals, els trastorns de salut emocional, vinculats amb la feina, com l’ansietat i la depressió tenen més impacte en les dones.

La salut sexual és una dimensió del benestar i la salut física i emocional de les persones que es basa en el dret a gaudir d’una vida sexual segura, lliure de discriminació o violència. La vulneració dels drets sexuals i reproductius com són el dret a l’avortament, la reproducció assistida o l’accés a la sanitat afecta majoritàriament les dones.