L’Ajuntament de Barcelona (a través, entre d’altres, de la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura 2017-2020) pretén, a mitjà i llarg termini, impulsar una altra manera d’organitzar socialment la cura, des d’un punt de vista transformador. Per aconseguir-ho, s’han establert tres objectius principals:

  • Reconèixer la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat.
  • Promoure la corresponsabilitat de tots els actors socials a l’hora de garantir el dret a una cura digna i de qualitat.
  • Reduir les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la provisió com la recepció de les cures.

L’Ajuntament de Barcelona posa les cures al centre de la seva acció institucional. Algunes de les actuacions centrals són:

Els projectes sorgeixen de persones del territori per tal de resoldre les seves necessitats de cures de manera col·lectiva i sense ànim de lucre.

Enllaços relacionats

Barcelona tindrà en breu un centre de referència per a la cura de les persones per reconèixer la cura com a part central de la vida de la ciutat, promoure la corresponsabilitat de tots els actors socials a l’hora de garantir el dret a una cura digna i de qualitat i reduir les desigualtats socials i de gènere. El centre informarà i orientarà totes les persones i famílies cuidadores, professionals, entitats i organitzacions que intervenen en els processos de cura.

Enllaços relacionats

L’objectiu de la jornada va ser donar a conèixer la implementació de la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura a les entitats, agents i persones treballadores en l’àmbit de l’economia de les cures i posar en valor actuacions que estan duent a terme altres agents de la ciutat que contribueixen als seus objectius.

Enllaços relacionats

Elaborada pel Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures, amb la col·laboració de l’entitat d’intermediació i inserció sociolaboral Anem per Feina.

Enllaços relacionats