Per promoure l’accés als drets de formació, econòmics i laborals, l’Agència ABITS dona suport a diverses entitats i programes d’atenció integral per a la millora de la formació i l’ocupabilitat de dones que exerceixen o han exercit el treball sexual.

Hi ha diversos programes i projectes adaptats a les demandes i necessitats de cada dona:

  • Projectes per millorar habilitats socials i laborals que se centren en l’aprenentatge de competències bàsiques.
  • Projectes per millorar competències de tecnificació.

La metodologia utilitzada inclou tallers, grups i tutories individualitzades a fi d’acompanyar en el procés de millora de la formació i de recol·locació laboral segons la decisió de la dona.