Des del Comissionat de LGTBI treballem per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (llei aprovada pel Parlament de Catalunya l’octubre del 2014). Creiem que cal incorporar la mirada de la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit social, sanitari, laboral, educatiu, cultural o comunicatiu.

Alguns dels objectius de l’àrea LGTBI són:

  • Posar fi a l’exclusió de les persones amb cossos, identitats, expressions i desitjos fora de la norma de gènere.
  • Incloure la perspectiva de gènere interseccional i LGTBI a tots els departaments i àrees de l’Ajuntament.
  • Defensar la diversitat sexual i de gènere de tota discriminació, i alhora promoure una ciutat orgullosa i respectuosa amb la diversitat sexual i de gènere. 
  • Coordinar i promoure polítiques vinculades als agents socials i econòmics que formen part del col·lectiu LGTBI i que contribueixen, de manera directa o indirecta, a la protecció dels valors de tolerància, acollida i empoderament de les persones LGTBI.