Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Qui som

L’Ajuntament de Barcelona treballa per garantir els drets socials de les persones amb diversitat funcional a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), un organisme autònom nascut l’any 1979 que ha anat evolucionant per adaptar-se a les noves necessitats i als canvis organitzatius.

A l'IMPD oferim alguns serveis d’atenció directa a les persones i treballem amb la resta de l’Ajuntament i amb les entitats per estendre els conceptes de l’accessibilitat i la inclusió, entenent que les persones amb diversitat funcional no només han de poder accedir físicament a tots els espais, activitats i serveis de la ciutat, sinó que també han de poder participar-hi a qualsevol nivell, amb les mateixes condicions i oportunitats que la resta de la ciutadania.

L'Institut

Què fem

Els serveis de l'IMPD s'agrupen en dues grans tipologies. D’una banda, els dirigits de manera directa a la ciutadania i les entitats, que ofereixen recursos per a la millora de la qualitat de vida de les persones. D’un altra, els de caire més intern, adreçats tant a la cerca de noves solucions (a través de la recerca i la col·laboració amb organismes internacionals i xarxes de ciutats, empreses i entitats) com al suport a la resta de l'organització municipal per tal d’aconseguir una ciutat més accessible i inclusiva.

Serveis directes a persones i entitats

Serveis interns de suport i recerca

Comparteix aquest contingut