Pausar carrusel

Serveis i tràmits

Trobareu informació sobre la majoria de serveis i tràmits que ofereixen les administracions estatal, autonòmica i local per a persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Actualitat

Webs destacades

 • Drets Socials

  Web de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de la qual l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat forma part.

  Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

  L'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és un espai compartit i de construcció conjunta entre el Govern de la ciutat i la societat civil per la inclusió social.

  Apropa Cultura, una porta a la inclusió

  Apropa Cultura ofereix un ampli ventall d'espectacles i activitats culturals a preus assequibles per a persones en risc d'exclusió social o amb discapacitat.

  Vols saber a quines ajudes pots accedir?

  Eina que permet consultar a quines ajudes i prestacions socials pots optar.

  Ciutat Cuidadora

  Web que ajuda a reconèixer el valor social de la cura i a garantir el dret a cuidar i ser cuidat en condicions de dignitat i qualitat.

  Drets de Ciutadania i Diversitat

  Web de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania que treballa per un model de ciutat diversa i intercultural en què totes les persones tinguin accés a tots els drets humans d'una manera real, efectiva i en condicions d'igualtat.
   

  Servei de caràcter social per aquelles persones majors de 60 anys o amb una discapacitat igual o superior del 33% acreditada i amb pocs recursos econòmics.