Pla d’equipaments i serveis juvenils 2018-2028

El Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils de Barcelona (PESJove) 2018-2028 va ser aprovat en plenari el 26 de novembre de 2018 i presentat públicament el 31 de gener de 2019 a l’espai de La Model.

Nascut de la reivindicació tant del propi col·lectiu jove, com de la necessitat dels territoris de la ciutat, i també com una de les accions a desenvolupar dins del Pla d’actuació municipal (PAM) 2016-2019 i el Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021, per a la seva construcció es té en compte una diagnosi de la realitat actual dels i les joves, i és fruit d’un procés de debat ric i intens amb totes les parts implicades. En la seva elaboració es va comptar amb la participació d’unes 175 persones entre entitats, joves, polítics, i professionals de joventut.

El PESJove, que s’estructura en 5 línies d’actuació bàsiques, és, en part, continuador del seu antecessor, el Pla d’Equipaments Juvenils 2008-2015, però amb novetats importants, com la concreció de serveis per a adolescents, la formalització de la Xarxa d’Equipaments Juvenils, la definició del projecte integral i vertebrador dels equipaments juvenils, o el reconeixement i suport als projectes d’iniciativa juvenil, entre d’altres.

A més, el PESJove unifica les denominacions Casals de joves i Espais Joves i crea un únic model d’equipament juvenil municipal amb el nom d’Espai Jove.

 

Un pla com a eina de planificació i gestió

El PESJove pretén ser un document que serveixi d’eina de planificació i gestió dels equipaments a la ciutat. Alhora, també cerca ser una eina que ajudi a definir els serveis juvenils i la seva interrelació amb aquests equipaments. En aquesta línia, fa una planificació estratègica d’equipaments a la ciutat fins al 2028.

Abans del 2028 Barcelona disposarà de 13 nous equipaments juvenils i arribarà a un total de 29 en el conjunt de la ciutat. Aquests tretze Espais Joves nous s’afegiran als setze equipaments que ja existeixen actualment i que adoptaran el nou model d’Espai Jove que preveu el nou pla. El districte de l’Eixample obrirà els seus primers Espais Joves i cinc districtes més duplicaran o triplicaran el nombre d’aquests equipaments.

 

Un pla que parteix de la persona jove i adolescent com a protagonista

El PESJove col·loca la persona jove en el centre i para una atenció especial a l’adolescència. L’existència d’espais i equipaments juvenils és essencial per al desenvolupament d’aquest col·lectiu: poden ser un espai de creixement personal, on la identificació, el sentiment d’identitat i de formar part de projectes, accions i grups de joves, complementen la seva capacitació des de l’àmbit de la promoció social i de la participació.

Els equipaments juvenils també esdevenen espais que complementen la formació de la gent jove, que desperten els seus interessos i els apoderen per construir projectes personals, socials i comunitaris. És una concepció on la dimensió comunitària i l’educació 360 esdevindran cabdals per crear els projectes integrals dels equipaments.

Per aquest motiu, el PESJove introdueix el concepte del Projecte Integral i Vertebrador de l’Espai Jove (PIVE), com l’eina fonamental per conceptualitzar l’Espai Jove tenint en compte la realitat i les necessitats particulars de cada cas, la coherència amb els serveis que incorpori i la participació de la gent jove a l’hora de definir-lo.

 

Un pla que connecta i crea xarxa

Una de les prioritats del PESJove és aconseguir crear una xarxa d’equipaments juvenils, alhora que també es potencien els espais de trobada entre professionals i el reconeixement de les bones pràctiques, i es fomenta i acompanya l’impuls de plataformes juvenils territorials que treballin per a objectius comuns.

 

Un pla que reconeix i protegeix els projectes autogestionats

El PESJove es planteja anar més enllà de la definició estricta dels equipaments i els serveis juvenils des d’una perspectiva únicament municipal. En aquest sentit, assumeix el repte de fer valer els projectes juvenils autogestionats amb una forta dimensió educativa i comunitària que, per desenvolupar-se, fan ús de patrimoni ciutadà en règim de cessió, sense formar part de cap planificació d’equipaments municipals per a joves.

Aquest reconeixement institucional comporta, implícitament, el compromís de l’Ajuntament d’establir accions que permetin el bon funcionament d’aquests projectes, en especial a l’hora de dotar-los, dins el marc del Pla, de locals òptims per poder-se desenvolupar.