Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)

El CRAJ t'ofereix atenció telemàtica (de dilluns a divendres de 10 a 15 h i de 16 a 21 h) i presencial amb cita prèvia. Les formacions per a associacions i col·lectius de joves s'impartiran en línia. Més informació

El Centre de Recursos per Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ) és un servei especialitzat en participació, associacionisme juvenil, gestió de grups, projectes i activitats.

Què pretén?

El seu objectiu és enfortir el teixit associatiu de la ciutat a través de la promoció d'iniciatives i projectes liderats per grups de joves no associats i associacions juvenils.

Què ofereix?

Des del CRAJ s'ofereix a les entitats juvenils i als col·lectius de joves de la ciutat:

 • Informació, formació i assessorament en:
  • Gestió associativa: amb recursos i serveis per tal de constituir, si s'escau, una associació, material per poder gestionar el dia a dia de la mateixa, conceptes i eines claus...

  • Gestió de projectes: planificació, disseny, avaluació i redacció de projectes.

  • Finançament associatiu: tipus d’ajuts i subvencions existents que poden ser útils per al finançament d’un projecte i/o activitat (tant a nivell públic com privat), com completar els impresos, quins aspectes cal tenir presents a l’hora de sol·licitar i rebre una subvenció...

  • Gestió legal, fiscal i comptable: constitució i modificació d’estatuts, impostos i taxes, disseny del pressupost de l’entitat o com portar la facturació, contractació, cotitzacions a la Seguretat Social...

  • Comunicació: com donar a conèixer una entitat i/o els seus projectes, fer difusió de les pròpies activitats a través de la comunicació 2.0., relacionar-se amb els mitjans de comunicació, elaborar un pla de comunicació...

  • Participació i equip humà: reflexió sobre l'organització interna com a grup per definir millor els rols, tasques, funcions i cuidar les relacions entre les persones que en formen part.

  • Activitats internacionals: aspectes relacionats amb projectes i intercanvis internacionals, des de fonts de finançament a elements a tenir en compte alhora de dissenyar o participar en un projecte internacional...

  • Sostenibilitat: idees, recursos i informació per fer projectes i activitats més sostenibles, així com també per incorporar a les pròpies associacions.

  • Autodiagnòstic: servei d’assessoria que, de forma personalitzada i gratuïta, dóna eines a les entitats per a que aquestes puguin fer el seu propi diagnòstic i així detectar potencialitats i mancances i elaborar un pla estratègic d’acció.

 • Cessió de materials i espais per dur a terme activitats i projectes

 • Suport en la difusió de les entitats i les seves iniciatives

On està situat?