Realitat juvenil

L’adolescència i la joventut són etapes clau en el desenvolupament vital de les persones. Poder fer efectius els drets de ciutadania en aquesta etapa de canvis, és clau per a l’adquisició d’autonomia, per garantir la inclusió social i assegurar l’accés al benestar al llarg de la vida.

Les societats actuals estan caracteritzades per una creixent complexitat i fragmentació i, en el cas de les ciutats, cal afegir-hi el dinamisme i la diversitat pròpies del context urbà.

Tot això dibuixa una realitat juvenil condicionada per la incertesa i les dificultats, però també pels reptes i els projectes, fet que es tradueix en moltes formes d’esdevenir i ser jove, un mosaic heterogeni d’itineraris i identitats.

Les polítiques de joventut han d’estar fonamentades en un coneixement específic i profund d’aquesta realitat complexa del fet juvenil.

L’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 ha estat, des de la seva primera edició l’any 1992, un instrument bàsic en aquest sentit.

Des de 2017, a més, el Departament de Joventut compta amb el PRISMA - Observatori de la joventut, el qual ofereix un mostreig i actualització continua de les dades i les reflexions que expliquen la realitat dels i les joves, introduint també la perspectiva juvenil entre la resta d’agents que contribueixen a aquest objectiu.

Aquest coneixement no s’adreça només al conjunt de professionals que treballen en les polítiques, serveis i equipaments de joventut, sinó que és un objectiu prioritari posar-lo a l’abast de les persones joves i del conjunt de la ciutadania.

Així, en aquest apartat es poden trobar materials diversos, com Informes i estudis de la realitat juvenil de Barcelona.

 

Fotografia de la població jove de Barcelona

  • ​​Segons el Padró Municipal a 1 de gener de 2022, hi ha 466.831 adolescents i joves d’entre 12 i 35 anys a la ciutat, que representen el 28,5% de la població de la ciutat. El 49,4% són dones i el 50,6% són homes.

  • En el darrer any, la població jove s'ha reduït un 1,5%, trencant la tendència dels últims anys, ja que des de l'any 2016 ha crescut en conjunt un 7,3%, gràcies sobretot a l’arribada de joves d’entre 24 i 31 anys a la ciutat.

  • El 46% del col·lectiu jove va néixer a la mateixa ciutat, el 4,9% a la resta de Catalunya, el 4,7% a la resta de l'Estat i el 44,3% restant és nascut a l'estranger. 

  • ​Segons l’Enquesta de joves de 2020, el 38,7% de la població de 15 a 34 anys treballa, el 26,5% estudia, el 17,4% combina feina i estudis, el 9,6% està a l’atur i el 7,6% es troba en altres situacions.