Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020

L’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 és la darrera edició d’una enquesta específica sobre la població jove de la ciutat impulsada per l’Ajuntament de Barcelona.

Des de la primera edició, l’any 1992, i de forma quinquennal, ha esdevingut una eina de referència per conèixer la realitat juvenil de la ciutat de Barcelona per a responsables i professionals en joventut, la comunitat investigadora, les entitats juvenils i per al conjunt de la ciutadania. 

L’Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020 pretén aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina. Alhora, ajuda a traçar un perfil general de les característiques socials, econòmiques i demogràfiques dels i de les joves i fer un retrat exhaustiu dels diversos àmbits que composen la realitat juvenil.

L’edició 2020 es caracteritza per una renovació i actualització profunda del qüestionari així com per alguns canvis metodològics.

Per primera vegada s’ha inclòs a la mostra la població jove no empadronada a la ciutat però que hi resideix des de fa com a mínim sis mesos, per tal que l’enquesta s’apropi més a la realitat social de la ciutat. Així, la mostra consta de 1.407 enquestes presencials a joves d’entre 15 i 34 anys realitzades al març i sobretot entre el juny i el juliol de 2020. Aquesta coincidència en el temps amb l’aparició de la pandèmia, ha permès incorporar un apartat específic per analitzar l’impacte de la situació derivada de la Covid-19.

L’ampli contingut de l’enquesta permet conèixer la situació dels i les joves en àmbits com l’habitatge, l’educació, el treball, les condicions de vida, el consum, el lleure i les noves tecnologies, els valors socials, la participació i la política, el benestar i la salut, les discriminacions i les violències masclistes i finalment l’impacte de la Covid-19. 

Per aprofundir més en aquestes dades, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat l’informe ‘La Joventut de Barcelona l’Any de la Pandèmia’, un recull de 10 anàlisis realitzades per autors i autores provinents de diferents àmbits de la recerca social i per persones expertes en les temàtiques analitzades. La finalitat de la publicació no és només examinar el coneixement científic, sinó també orientar tant les accions de govern com la pràctica quotidiana d’agents socials, entitats i professionals que treballen en els àmbits relacionats amb la joventut. 

​El 17 de setembre de 2021 s'han presentat aquestes 10 anàlisis en una jornada celebrada a l'Espai Jove Garcilaso. Podeu recuperar la presentació en vídeo aquí.

 

Material de consulta i anàlisi disponibles