Mesura de govern de l'associacionisme educatiu de base comunitària

Els esplais i caus ofereixen una proposta educativa activa, participativa i compromesa amb el creixement personal d'infants i joves i la transformació social.

A Barcelona podem trobar, principalment, 7 federacions que agrupen 138 associacions on hi participen 11.605 infants i 2.422 joves com a caps i monitors.

Són entitats juvenils sense ànim de lucre que des del voluntariat i a través del lleure promouen l'educació en valors i la implicació en l'entorn d'infants i joves mitjançant un plantejament basat en l'experiència, l'autoaprenentatge, la vivencialitat i el compromís social.

La mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme educatiu de base comunitària a la ciutat, del maig de 2018, pretén promoure els drets de la infància, especialment el dret al lleure tot donat a conèixer i posant en valor la tasca dels esplais i caus com un bé fonamental en els processos de construcció i creixement individuals i comunitaris que es produeixen a la ciutat.

 

Informes sobre l’estat de l’associacionisme educatiu de base comunitària

L'acció número 13 d'aquesta mesura de govern proposa l’elaboració d’un informe bianual en col·laboració amb les federacions de l’associacionisme educatiu que permeti observar, analitzar i fer un seguiment de l'evolució a la ciutat.

Aquest informe, conjuntament amb la mesura, ha d’esdevenir una font de treball per tots els agents municipals.

  • Aquest informe ha estat elaborat pel PRISMA - Observatori de la joventut del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i les federacions integrades en el Grup de Treball d'Associacionisme Educatiu del CJB: Acció Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Esplais Catalans, Federació Catalana de l’Esplai, Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya i Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans - Fundació Pere Tarrés.

L’informe s’estructura en 6 blocs de contingut:

  • El primer fa referència a les entitats de base (agrupaments escoltes -referits també com a caus-, esplais i centres juvenils): el nombre d’entitats existents i la seva distribució territorial, l’evolució històrica en el conjunt de la ciutat i l’aplicació de protocols de prevenció i abordatge de l’abús i la violència.
  • El segon i el tercer bloc analitzen les persones que hi participen. El segon bloc es refereix a la participació dels infants i joves en les entitats i el tercer a les persones educadores enteses com aquelles persones joves que desenvolupen un rol educatiu i/o de gestió en el marc de l’entitat base.
  • El quart bloc analitza els factors econòmics vinculats al cost que suposa l’activitat per a les famílies.
  • El cinquè bloc es centra en la dimensió territorial de les entitats tenint en compte la relació amb els districtes, la participació en xarxes i el treball comunitari.
     
  • El darrer bloc analitza la situació dels locals des de la perspectiva de la titularitat, l’adequació i la valoració d’aquests per part de les entitats.