Mesura de govern de l'associacionisme educatiu de base comunitària

Els esplais i caus ofereixen una proposta educativa activa, participativa i compromesa amb el creixement personal d'infants i joves i la transformació social.

A Barcelona, podem trobar 10 federacions que agrupen a més de 130 associacions on hi participen més de 17.000 infants i 2.800 joves.

Són entitats juvenils sense ànim de lucre que des del voluntariat i a través del lleure promouen l'educació en valors i la implicació en l'entorn d'infants i joves mitjançant un plantejament basat en l'experiència, l'autoaprenentatge, la vivencialitat i el compromís social.

La mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme educatiu de base comunitària a la ciutat, del maig de 2018, pretén promoure els drets dels i les infants, especialment el dret al lleure tot donat a conèixer i posant en valor la tasca dels esplais i caus com un bé fonamental en els processos de construcció i creixement individuals i comunitaris que es produeixen a la ciutat.

La pots trobar aquí.