Pla de foment de l'ocupació juvenil 2020-2023

Des de la irrupció de la covid-19 s’ha observat un impacte més intens dels ERTO, l’atur i la precarietat laboral en la població jove. 

Segons les dades del darrer trimestre de l’any 2020, la taxa d’atur juvenil —en la població de 16 a 24 anys— és del 29,9%, més del doble de la mitjana de la ciutat, que és d’un 12,6%. En el darrer any, l’atur juvenil a la ciutat s’ha incrementat en un 53,8%, arriba així a les 14.890 persones, i la franja d’edat en què hi ha un grau d’atur més alt és la de menys de 25 anys, un 54,2%.

 

Nou pla d’ocupació per oferir oportunitats laborals als més joves

Fent front a aquesta realitat, el nou Pla de foment de l’ocupació juvenil inclou un paquet de mesures adreçades a millorar la qualificació professional i la inserció dels i les joves, en especial les dels que han perdut la feina recentment o que han vist minvades les seves oportunitats a causa de la pandèmia de covid-19.

El pressupost per a aquest pla és de 12 milions d’euros, un 25% més alt respecte al que es va destinar durant l’any 2020 a polítiques d’ocupació juvenil, amb la col·laboració de Barcelona Activa, el Departament de Joventut de l’Ajuntament, la Fundació Barcelona Formació Professional, el Consorci d’Educació de Barcelona i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Amb el nou pla, es podrà incrementar la capacitat dels serveis d’atenció i acompanyament per poder atendre unes 15.000 persones joves (xifra que pràcticament equival al total de persones joves aturades registrades a la ciutat), obrir el pas a les noves generacions que volen emprendre nous projectes i empreses, i posar-los a l’abast totes les eines i els recursos per impulsar negocis.

 

Mesures principals per frenar l’atur i la precarietat

Elaborat amb diferents actors de la ciutat, el Pla ha tingut en compte els punts d’educació de qualitat, treball decent i creixement econòmic corresponents a l‘Agenda 2030.

Les mesures principals del nou Pla consisteixen en:

Reforçar l’acompanyament, l’assessorament i l’orientació

 • Es reforçaran tota mena de programes d’atenció, com és la creació de diferents dispositius als punts Joves de Barcelona (el Pla B, i el Club de la feina), així com el servei Aquí t’escoltem, que s’ampliarà amb un nou punt al districte de l’Eixample i es fomentaran els tallers de capacitació, autoconeixement i habilitats personals.
 • S’impulsaran programes de subvencions que contribueixin a reactivar l’economia de proximitat dels barris i es reforçaran els dispositius infoJOVE per acompanyar als joves en noves alternatives formatives o d’ocupació.

Fomentar la formació, les competències digitals i els idiomes

 • Es prioritzarà la digitalització de serveis d’assessorament, formació i acompanyament; així com la difusió i el reforç en programes de capacitació digital.
 • Es definiran programes de suport a l’aprenentatge, perfeccionament i certificacions oficials en llengües, com l’anglès, el xinès o el rus.

Fomentar la contractació i l’emprenedoria

 • Inclou des d'un paquet d’unes 150 contractacions directes de joves a través de Projectes Integrals amb Contractació, fins a programes de mentoria destinats exclusivament a menors de 35 anys, i també el programa Crea Feina Barcelona i la celebració de la 3a edició del Saló de l’Ocupació.

Ampliar l’atenció a col·lectius vulnerables i precaris

 • S’ampliarà el servei d’atenció laboral a joves amb malestar psicològic.
 • Es reforçaran els projectes d’atenció a la vulnerabilitat.
 • Es crearà la Taula de Noves Oportunitats entre les diferents entitats i agents del sistema (Barcelona Activa, Departament de Joventut, SOC i Consorci d’Educació).
 • Es garantirà l’accés de la gent jove a tauletes electròniques perquè puguin fer-ne ús en condicions d’igualtat.

Recuperar l’ocupació amb unes condicions laborals dignes

 • S’afavorirà la incorporació del col·lectiu jove a les clàusules socials.
 • Es continuaran reforçant els Punts de Defensa de Drets Laborals.
 • Es crearan cicles sobre drets laborals i sectors específics a través de l’Assessoria laboral del Departament de Joventut.