Punts d'assessorament laboral

A banda de les oficines de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya, els i les joves disposen d'equipaments específics on poden rebre orientació en la recerca de feina i l'autoocupació.

Recursos del Departament de Joventut

El Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona ofereix als joves de fins a 35 anys recursos per facilitar la seva inserció laboral, com són:

— L'atenció personalitzada als Punts infoJOVE (PIJ) de Barcelona, des d'on:

 • Resolen consultes genèriques d'àmbit laboral sobre eines per cercar feina, canals amb ofertes laborals, empreses de treball temporal, programes per a l'ocupabilitat juvenil, formació ocupacional...
 • Deriven a serveis especialitzats en la temàtica.
 • Acullen activitats vinculades a la recerca de feina, a mida per a grups de joves d’entitats o de centres formatius reglats. També programen conjuntament amb l'Assessoria laboral per a joves jornades d’orientació de sectors específics, com per exemple el "Mou-te, fes de l’esport la teva feina".

— El servei d'assessorament laboral des d'on s'atenen consultes concretes (a través d'una cita en un PIJ) sobre:

 • Recerca de feina o reorientació professional. Es treballen aspectes com la definició dels objectius professionals, el coneixement de les vies per trobar feina, l'elaboració de les eines per a la recerca (currículum, carta de presentació...), el coneixement del mercat laboral (nous filons d'ocupació, sectors amb més i menys oferta...) i l'autoconeixement, entre d'altres.
 • Drets i deures laborals: aspectes legals relacionats amb contractes, comprendre la nòmina, conèixer què estableix el propi conveni, resoldre dubtes sobre els propis drets sindicals, quitances, acomiadaments... Per resoldre dubtes de caire fiscal (IRPF...), el més adient és adreçar-se a l'Agència Tributària.

— El "coaching" laboral per a joves, un servei d'acompanyament personalitzat i grupal per part d'un/a expert en orientació laboral que motiva als i les joves en la seva recerca de feina, i resol els dubtes i dificultats que puguin trobar en el procés.

 • El "coaching" es realitza en grups, d'un màxim de 7 joves, per tal d'afavorir la creació d'una xarxa de contactes professionals ("networking") entre ells. Així, els i les participants també poden millorar les seves competències en el treball en equip, la iniciativa, la comunicació, l'autoconfiança...
 • El servei, coordinat amb Barcelona Activa, ajuda als participants a establir un pla d'acció ocupacional -amb objectius clars i assolibles-, reforçar la seva autoestima i autonomia-, i establir sinèrgies activadores amb altres joves.
 • Per assistir cal inscriure's contactant abans amb un PIJ.

— El Programa "Barcelona Treball Joves", en acord amb Barcelona Activa, que inclou tot d'activitats d'orientació i recerca de feina per a joves de 16 a 25 anys.

— El servei d'assessorament en emprenedoria que (a través d'una cita en un PIJ):

 • Facilita informació sobre els diferents recursos que hi ha a Barcelona per a persones emprenedores.
 • Dóna accés al Pla d'Empresa, una eina imprescindible per valorar la viabilitat del teu projecte i per poder tirar endavant la idea amb qualitat i sentit de futur.
 • Informa sobre el pla de màrqueting i el pla financer, les diferents formes jurídiques, els tràmits i tot els passos necessaris per crear la teva empresa.

Oficina Jove de Treball

Adreçada a joves de fins a 35 anys, l'Oficina Jove de Treball de la Generalitat de Catalunya és un servei pensat especialment per facilitar l'accés dels i les joves al món del treball, aconseguir la seva inserció laboral i vetllar per les seves condicions laborals. Ofereix:

 • Borsa de treball amb ofertes laborals pensades especialment per a joves. Per accedir-hi per primera vegada cal apropar-se a l'OJT en persona i inscriure's-hi.
 • Serveis d'orientació i assessorament laboral per recolzar la recerca de feina i l'autoocupació, orientació sobre el CV, per resoldre qüestions de caire legal per a treballadors/es...
 • Treball a l’estranger per facilitar tota la informació necessària sobre quines feines es poden realitzar segons el perfil i els objectius, quina documentació i tràmits calen i facilitar els recursos d’on i com es pot trobar feina.
 • Activitats formatives mensuals sobre diferents temes relacionats amb l’ocupació, les condicions de treball, les competències, l’autoocupació...

[Direcció: c/ Calàbria, 147. Tel. 935 675 663. A/e: jovetreball.tsf@gencat.cat]

Barcelona Activa

Barcelona Activa és l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona i té com a objectiu principal el de promoure l'ocupació de qualitat i amb sentit de futur.

Per descobrir tota la seva oferta, és recomanable assistir a una sessió informativa del Programa "Activa't per l'ocupació", el qual ofereix una primera orientació professional a nous aturats i aturades.

Barcelona Activa ofereix assessorament personalitzat, cursos, seminaris, sessions informatives, conferències... en els diferents centres que té a la ciutat, centrant-se en set línies d'activitat:

 • Promoció de la iniciativa emprenedora.
 • Consolidació i creixement de noves empreses.
 • Noves oportunitats d'ocupació.
 • Accés, inclusió i millora de l'ocupació.
 • Formació i millora competencial.
 • Divulgació i capacitació tecnològica.
 • Promoció de la innovació.

[Seu central: c/ Llacuna 162-164. Tel. 934 019 777. A/e: barcelonactiva@barcelonactiva.cat]

Sindicats de treballadors

Els sindicats de treballadors/es són associacions de persones formades amb l'objectiu de defensar els drets dels treballadors i treballadores.

Les seves tasques principals són assessorar en aquest camp, dur a terme programes de formació contínua i ocupacional, oferir recolzament legal i acompanyament per emprendre processos jurídics, i encapçalar reivindicacions sobre temes laborals, entre molts d'altres serveis.

Acudir a un sindicat és una bona opció en el cas que es decideixi iniciar un procés judicial amb alguna empresa o bé per reivindicar algun dels drets del treballador/a que no s'han vist respectats en la relació laboral.

Associacions o col·legis professionals

Els treballadors/es que es dediquen a una mateixa professió sovint s'agrupen per a defensar interessos que els són comuns.

 • Dirigir-se a alguna d'aquestes agrupacions pot ser, també, una bona opció per a informar-se sobre temes concrets que afecten a un mateix sector, així com per a rebre suport o orientació jurídica.

Representant dels treballadors o comitè d'empresa

El comitè d'empresa és l'òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors/es d'una empresa i té per objectiu vetllar per a la defensa dels interessos de tots ells/es; s'ha de constituir en les empreses a partir de 50 treballadors/es.

 • És important assabentar-se bé de si l'empresa a la qual es pertany té algun representant o grup de persones elegides que representi als seus membres/es ja que, en cas afirmatiu, és un bon lloc on poder assessorar-se.

Punts d'assessessorament per a persones emprenedores