Punts d'assessorament laboral

 

A part de les oficines de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya, els i les joves disposeu d'equipaments específics on podeu rebre orientació en recerca de feina i autoocupació.

 

Recursos del Departament de Joventut

El Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona us ofereix als i les joves de fins a 35 anys recursos per facilitar-vos la inserció laboral, com són:

L'atenció personalitzada als Punts Joves de Barcelona, ​​des d'on:

 • Resolen consultes genèriques d'àmbit laboral sobre eines per buscar feina, canals amb ofertes laborals, empreses de treball temporal, programes per a l'ocupabilitat juvenil, formació ocupacional...
 • Deriven a serveis especialitzats en la temàtica.
 • Acullen activitats vinculades a la recerca de feina, a mida per a grups de joves d'entitats o de centres formatius reglats. També programen, conjuntament amb l'Assessoria laboral per a joves, jornades d'orientació de sectors específics, com ara el "Mou-te, fes de l'esport la teva feina".

- El servei d'assessorament laboral, des d'on (a través d'una cita a un Punt  Joves de Barcelona) s'atenen consultes concretes sobre:

 • Recerca de feina: com millorar el currículum vitae i preparar l'entrevista de treball, quines borses de treball hi ha...
 • Recerca de feina o reorientació professional. Es treballen aspectes com la definició dels objectius professionals, les vies on trobar feina, l'elaboració d'eines per a la recerca (currículum, carta de presentació...), el coneixement del món laboral (nous jaciments d'ocupació, sectors amb més i menys oferta...) i l'autoconeixement, entre d'altres.
 • Drets i deures laborals: aspectes legals relacionats amb contractes, comprendre la nòmina, conèixer què estableix el conveni col·lectiu, resoldre dubtes sobre els propis drets sindicals, liquidacions, acomiadaments... Per resoldre dubtes de caràcter fiscal (IRPF...), el més adient és dirigir-se a l'Agència Tributària.

- El "coaching" laboral per a joves, un servei d'acompanyament personalitzat i grupal per part d'un expert en orientació laboral que motiva els i les joves en la seva recerca de feina, i resol els dubtes i dificultats que puguin trobar en el procés.

 • El "coaching" es realitza en grups, d'un màxim de 7 joves, per tal d'afavorir la creació d'una xarxa de contactes professionals ("networking") entre assistents. Així, els i les participants també poden millorar les seves competències en el treball en equip, la iniciativa, la comunicació, l'autoconfiança...
 • El servei, coordinat amb Barcelona Activa, ajuda als i les joves a establir un pla d'acció ocupacional -amb objectius clars i assolibles-, reforçar la seva autoestima i autonomia, i establir sinergies activadores amb altres joves.
 • Per assistir al "coaching" cal inscriure contactant abans a un Punt infoJOVE.

- El Programa "Barcelona Treball Joves", en acord amb Barcelona Activa, inclou activitats d'orientació i recerca de feina per a joves de 16 a 25 anys.

El servei d'assessorament en emprenedoria que (a través d'una cita en un Punt Joves de Barcelona):

 • Facilita informació sobre els diferents recursos que hi ha a Barcelona per a persones emprenedores.
 • Dóna accés a el Pla d'Empresa, una eina imprescindible per a valorar la viabilitat del teu projecte i per poder tirar endavant la idea amb qualitat i sentit de futur.
 • Informa sobre el pla de màrqueting i el pla financer, les diferents formes jurídiques, tràmits i tot els passos necessaris per crear la teva empresa.

 

Oficina Jove de Treball

Dirigida a joves de fins a 35 anys, l'Oficina Jove de Treball de la Generalitat de Catalunya és un servei pensat especialment per facilitar l'accés dels i les joves a el món de la feina, aconseguir la seva inserció laboral i vetllar per les seves condicions.

Ofereix:

 • Borsa de treball. Per inscriure-s'hi és obligatori apropar-se a l'oficina en persona.
 • Serveis d'orientació i assessorament laboral per donar suport a la recerca de feina i l'autoocupació, per resoldre qüestions de tipus legal per a treballadors/es...
 • Informació sobre treball a l'estranger: sobre quins treballs es poden realitzar segons el perfil i els objectius, quina documentació i tràmits es requeriran, i els recursos d'on i com es pot trobar feina.
 • Activitats formatives mensuals sobre diferents temes relacionats amb l'ocupació, les condicions de treball, les competències, l'autoocupació...

[Direcció: c/ Calàbria, 147. Tel. 935 675 663. A/e: jovetreball.bsf@gencat.cat]

 

El Convent de Barcelona Activa

El Convent de Barcelona Activa ofereix acompanyament laboral i formació, de manera personalitzada i amb eines i recursos adaptats a les necessitats actuals del món del treball, a les persones de menys de 30 anys perquè trobin suport per inserir-se en el mercat de treball o millorar en l’àmbit professional.

Hi trobareu:

 • L’Espai Jo+, on es gestionarà l’atenció tant a grups de joves com de manera individual, i s'oferirà un conjunt d’activitats sobre orientació professional i de recerca de feina, amb cogestió d’entitats de joves.
 • L'atenció d'un grup expert de tècnics i tècniques especialitzats per atendre les necessitats i els requeriments d’aquest col·lectiu. 

[Direcció: Plaça de Pons i Clerch, 2, 1r 08003 Barcelona. Tel. 932 684 393]

 

Barcelona Activa

Barcelona Activa és l'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona i té com a objectiu principal el de promoure l'ocupació de qualitat i amb sentit de futur.

Barcelona Activa ofereix assessorament personalitzat, cursos, seminaris, sessions informatives, conferències... als diferents centres que té a la ciutat, centrant-se en set línies d'activitat:

 • Promoció de la iniciativa emprenedora.
 • Consolidació i creixement de noves empreses.
 • Noves oportunitats d'ocupació.
 • Accés, inclusió i millora de l'ocupació.
 • Formació i millora competencial.
 • Divulgació i capacitació tecnològica.
 • Promoció de la innovació.

- El "coaching" laboral per a joves, un servei d'acompanyament personalitzat i grupal per part d'un expert en orientació laboral que motiva els i les joves en la seva recerca de feina, i resol els dubtes i dificultats que puguin trobar en el procés.

- El Programa "Barcelona Treball Joves", en acord amb Barcelona Activa, inclou activitats d'orientació i recerca de feina per a joves de 16 a 25 anys.

Podeu contactar amb BNarceloba Activa a la seva seu central: c/ Llacuna, 162-164. Tel. 934 019 777. A/e: barcelonactiva@barcelonactiva.cat]

 

Sindicats de treballadors i treballadores

Els sindicats de treballadors i treballadores són associacions de persones formades amb l'objectiu de defensar els drets dels treballadors i treballadores.

Les seves tasques principals són assessorar en aquest camp, dur a terme programes de formació contínua i ocupacional, oferir suport legal i acompanyament per emprendre processos jurídics, i encapçalar reivindicacions sobre temes laborals, entre molts altres serveis.

Anar a un sindicat és una bona opció en cas que es decideixi iniciar un procés judicial amb alguna empresa o bé per reivindicar algun dels drets laborals que no s'han vist respectats.

 

Associacions o col·legis professionals

Els treballadors i treballadores que es dediquen a una mateixa professió sovint s'agrupen per defensar interessos que els són comuns.

 • Dirigir-se a alguna d'aquestes agrupacions pot ser, també, una bona opció per informar-se sobre temes concrets que afecten a un mateix sector, així com per rebre suport o orientació jurídica.

 

Representants dels treballadors o comitè d'empresa

El comitè d'empresa és l'òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors/es d'una empresa i té per objectiu vetllar per la defensa dels interessos de tots ells/es; es constituirà a les empreses a partir de 50 treballadors/es.

 • És important assabentar-se bé de si l'empresa a la qual es pertany té algun representant o grup de persones triades que representi als seus membres ja que, en cas afirmatiu, és un bon lloc on poder assessorar-se.

 

Punts de assessorament per a persones emprenedores