Emprenedoria

Quan volem engegar un negoci pel nostre compte, una de les decisions que hem de prendre és la forma jurídica sota la qual treballarem: podem optar per la fórmula de l'empresari individual (més conegut com a autònom) o donar d'alta una societat mercantil (SL, SA, cooperativa...):

 • Per ampliar la següent informació, consulta les característiques i tràmits a la Guia de formes jurídiques i/o demana cita amb un dels punts d'assessorament per a persones emprenedores (consulta'ls més a baix).

A) Ser autònom

La forma més senzilla i pràctica per emprendre és donar-se d'alta com a treballador autònom: persona que duu a terme una activitat econòmica de manera habitual, individual i directa, sense subjecció a cap tipus de contracte de treball.

 • La persona autònoma desenvolupa la seva pròpia idea empresarial i això li pot aportar avantatges: més motivació, llibertat per adaptar les seves condicions laborals (horaris, lloc de treball...) a les seves necessitats, tot el benefici que obté és per a ell...
 • Com a inconvenients de ser autònom, s'ha de fer una inversió inicial i es pateix el risc de perdre els diners invertits si el negoci no funciona, no es cotitza per a l'atur i no es té dret a vacances remunerades. En cas de voler cotitzar per a les contingències professionals (per incapacitat temporal) cal pagar un plus.
 • Els treballadors autònoms estan inclosos en un Règim especial de la Seguretat Social, el RETA, al qual s'han d'afiliar de forma obligatòria des de l'inici de l'activitat. No s'inclouen dins d'aquest règim els denominats autònoms dependents, és a dir, aquelles persones que treballen realment per compte d'una altra persona, física o jurídica, o sigui, dins de l'àmbit de la direcció i organització d'aquesta, si bé sota l'aparença formal d'un contracte diferent del de treball.

B) Donar d'alta la teva pròpia empresa

Per engegar un projecte empresarial has de tenir en compte diferents recursos que et poden ajudar a entendre quines són les teves necessitats:

 • L'eina que t'ajuda a estructurar la teva idea és el Pla d'empresa: reflecteix, de forma ordenada i coherent, el projecte empresarial, alhora que serveix com a carta de presentació davant de tercers, i permet obtenir un resum de l'estratègia, accions i mitjans que el projecte empresarial necessita per apropar-se a l'èxit de forma objectiva. També és aconsellable fer-lo per fer-se autònom.

Què té en compte un Pla d'empresa?

Avaluació prèvia de la idea

La idea és el punt de partida de tot projecte. Abans de començar a pensar en res més, hem de tenir clar què volem fer, o com a mínim, tenir una idea inicial, madurar-la i desenvolupar-la

 • Avalua la teva idea de negoci amb el Test Idea.
 • El perfil emprenedor: és necessari fer una autodiagnosi, per tal de determinar el perfil d'emprenedor, hàbits i competències que es tenen més desenvolupades per tal d'aprofitar-les. És important demostrar que tens experiència, formació o habilitats personals que et permetran dur a terme i desenvolupar aquesta idea de negoci. Analitza el teu potencial com a emprenedor/a!

Màrqueting

La definició d'una estratègia de màrqueting és un dels factors principals d'èxit per a qualsevol projecte empresarial. Aquest anàlisi és previ a la decisió d'engegar el negoci i té en compte conceptes com:

 • El mercat. On estarà el teu negoci, situació del mercat...
 • Públic objectiu. A qui li vendràs el teu producte o servei.
 • Competència. Tant la competència directa i indirecta i en què et diferencies.
 • Preu. Quant valdrà el teu producte o servei.
 • Promoció. Què faràs per donar-te a conèixer.
 • Previsió de vendes. Què esperes aconseguir i com ho faràs.

Organització i gestió de l'empresa

És important decidir una estratègia adequada per al llançament al mercat del negoci (mitjançant eines com l'anàlisi DAFO, les cinc forces de Porter o la cadena de valor) i fer una planificació i temporització dels objectius, les inversions, les vendes... per saber si s'està complint amb el camí previst.

 • Producció i qualitat: fa referència a la metodologia que se seguirà per fabricar o vendre el producte o servei, quins recursos es necessitaràn, com es farà el seguiment del client...
 • Local i ubicació: abans de decidir on ubicarem el negoci, és necessari analitzar les llicències i permisos que es necessitaran.

Constitució i legalització de l'empresa

Aquest és un dels punts més importants a abordar en la creació d'una empresa. Inclou l'elecció de la forma jurídica, el coneixement dels tràmits de la seva posada en marxa i la previsió de les obligacions fiscals, els impostos, que ens afectaran per raó de la nostra activitat.

Finançament

És necessari tenir quantificades les inversions que s'han de portar a terme per a la posada en marxa de l'empresa i per a la seva gestió diària (despeses fixes i variables, previsió de vendes...), així com conèixer opcions per finançar-se: la capitalització de l'atur, el finançament ètic, el préstec participatiu i el compte en participació, els business angels...

Punts d'assessorament per a persones emprenedores

Si ets un nou emprenedor, pots adreçar-te al servei d'assessorament en emprenedoria per a joves, el qual (a través d'una cita en un Punt infoJOVE):

 • Facilita informació sobre els diferents recursos que hi ha a Barcelona per a persones emprenedores.
 • Dóna accés al Pla d'Empresa, una eina imprescindible per valorar la viabilitat del teu projecte i per poder tirar endavant la idea amb qualitat i sentit de futur.
 • Informa sobre el pla de màrqueting i el pla financer, les diferents formes jurídiques, els tràmits i tot els passos necessaris per crear la teva empresa.

No pots deixar d'apropar-te també al Centre per la Iniciativa Emprenedora de Barcelona Activa.

Assisteix a una de les seves sessions informatives de benvinguda i podràs formar-te i assessorar-te en la creació i gestió del teu projecte, en l'elaboració del pla d'empresa i l'anàlisi de la seva viabilitat, en la realització de tràmits, entre d'altres, com donar-te d'alta com a autònom o com constituir Societats Limitades...

L'Oficina d'Atenció a l'Empresa de Barcelona Activa, tot i adreçar-se a persones propietàries d'empreses ja constituïdes, ofereix un servei que pot interessar als nous emprenedors: la tramitació dels documents per a la creació d'empreses (SL i autònoms). Si t'interessa accedir-hi només has d'assistir a una de les sessions preparatòries que organitzen.

Altres recursos interessants per a emprenedors són:

Oficina Jove de Treball (Generalitat de Catalunya)

 • Informen i orienten a joves que volen crear la seva pròpia empresa.
 • Assessoren en l'elaboració del pla d'empresa mitjançant programes de formació per a la capacitació de nous empresaris, donant suport en la recerca de recursos (fonts de finançament, ajuts i subvencions) i acompanyant en la creació de noves empreses.

Catalunya Emprèn (Departament d'Empresa i Ocupació)

 • Mitjançant diferents entitats per tota Catalunya, motiven, informen i orienten, assessoren, i ofereixen formació i suport a la consolidació d'empreses.

Altres