Pla de salut mental

La salut mental és un repte i una prioritat en les polítiques de salut de l’Ajuntament de Barcelona, que ha elaborat a través d’un ampli procés de coproducció amb les entitats del sector el primer (2016-2022) i segon (2023-2030) Pla de Salut Mental de Barcelona.

Què és el Pla de salut mental de Barcelona?

El Pla de salut mental de Barcelona dota d’una estratègia el Govern de la ciutat per abordar les polítiques de millora en aquest àmbit. El pla es desplega en quatre línies estratègiques que van des de l’abordatge dels determinants socials que afecten la salut mental de la població, passant per mesures per garantir els serveis necessaris i una atenció accessible a tothom, posant una atenció molt especial a les persones en situació de vulnerabilitat.

Qui porta a terme l’execució del Pla de salut mental de Barcelona?

El desplegament d’aquest pla requereix una transversalitat que implica diferents àrees del Govern municipal, així com altres institucions consorciades amb la Generalitat en les quals l’Ajuntament participa en diferents nivells.

Per què és necessari un pla de salut mental a la ciutat?

Segons l’enquesta de Salut de Barcelona, realitzada l’any 2021, un 22,6% dels homes i un 31,6% de les dones es troba en situació de patiment psicològic i risc de trastorn mental, xifra que s’ha incrementat sensiblement des de l’any 2016.

Quin és l’objectiu del Pla de salut mental de Barcelona?

La missió del Pla de Salut Mental és la de promoure la salut mental i prevenir i atendre els

trastorns mentals a fi de millorar el benestar psicològic i la qualitat de vida de tota la població.

On posa l’accent el pla per millorar la salut mental?

El Pla 2016-2022 va prioritzar la prevenció en els col·lectius d’infants, adolescents i persones adultes joves, l’abordatge de la desigualtat territorial en la distribució dels recursos, l’ampliació de l’atenció psicològica en la comunitat i el suport personalitzat per a la plena inclusió de les persones amb trastorn mental. El Pla 2023-2030 reforça aquests accents i incorpora també noves prioritats com la perspectiva de gènere les persones grans, les persones sense llar, les persones cuidadores o la prevenció de l’ús problemàtic de pantalles.

TAULES DE SALUT MENTAL

El Pla de Salut Mental de Barcelona s’estructura a partir d’un eix principal constituït per les taules de salut mental. Concretament, per la Taula de Salut Mental de Barcelona i les Taules de Salut Mental dels districtes. Les Taules són l’estructura del Pla de Salut Mental de Barcelona que garanteix una dinàmica organitzativa que articula la funció de planificar i la funció d’intervenir amb els diferents agents.