Pla de salut mental

La salut mental és un repte i una prioritat en les polítiques de salut de l’Ajuntament de Barcelona, que ha elaborat el pla a través d’un ampli procés de coproducció amb les entitats del sector.

Què és el Pla de salut mental de Barcelona?

El Pla de salut mental de Barcelona dota d’una estratègia el Govern de la ciutat per abordar les polítiques de millora en aquest àmbit. El pla es desplega en quatre línies estratègiques que van des de l’abordatge dels determinants socials que afecten la salut mental de la població, passant per mesures per garantir els serveis necessaris i una atenció accessible a tothom, posant una atenció molt especial a les persones en situació de vulnerabilitat.

Qui porta a terme l’execució del Pla de salut mental de Barcelona?

El desplegament d’aquest pla requereix una transversalitat que implica diferents àrees del Govern municipal, així com altres institucions consorciades amb la Generalitat en les quals l’Ajuntament participa en diferents nivells.

Per què és necessari un pla de salut mental a la ciutat?

Segons l’enquesta de Salut de Barcelona, realitzada l’any 2016, un 16’5% dels homes i un 20’3% de les dones es troba en situació de patiment psicològic i risc de trastorn mental, s’ha detectat també un increment dels trastorn mentals greus en els darrers anys, en el 2005 patien trastorns severs un 22,2% de la població atesa als centres de salut mental, aquesta xifra augmenta fins al 29,5% l’any 2014.

Quin és l’objectiu del Pla de salut mental de Barcelona?

Prevenir, promoure i atendre les persones afectades i els seus familiars en l’àmbit de la salut mental. Mitjançant les accions del pla, es procura millorar la salut mental de la població de Barcelona.

On posa l’accent el pla per millorar la salut mental?

Al pla es prioritza la prevenció en els col·lectius d’infants, adolescents i persones adultes joves, l’abordatge de la desigualtat territorial en la distribució dels recursos, l’ampliació de l’atenció psicològica als serveis especialitzats i el suport personalitzat per a la plena inclusió de les persones amb trastorn mental.

ENTITATS I PROJECTES DESTACATS

Kè M’expliKes (KMK). Programa que acompanya joves d’entre 15 i 26 anys amb amb problemes de salut mental i addiccions (patologia dual) i a les seves famílies a la ciutat de Barcelona.

Obertament. Entitat que té per objectiu lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen les persones que tenen algun problema de salut mental. Va néixer l’any 2010.

L’Altre Festival. Trobada internacional d'arts escèniques al voltant de la temàtica de la salut mental. Amb un tarannà festiu i de celebració, promou espais de trobada de les persones amb o sense problemes de salut mental, professionals o aficionades a les arts escèniques, i treballa per la difusió i promoció d'aquesta realitat a tota la ciutadania.