La Síndrome de sensibilització central

La síndrome de sensibilització central (SSC) és un trastorn que inclou un conjunt de malalties i processos crònics i complexos que poden afectar tant a dones com a homes i poden aparèixer a qualsevol edat. Afecten primàriament el sistema nerviós i, secundàriament a l’immunològic, endocrí i cardiovascular. Tenen una evolució oscil·lant amb períodes de símptomes més intensos en forma de brots. Aquestes malalties generen un gran impacte en el dia a dia de les persones que les pateixen, que veuen minvada la seva qualitat de vida. Els símptomes són fluctuants i de vegades poc visibles, fet que pot generar dificultats a l’hora d’interactuar en l’entorn familiar, social, escolar, laboral i, fins i tot, el sanitari.

La SSC es caracteritza per una simptomatologia variada que generalment inclou fatiga física i cognitiva, dolor generalitzat, son no reparadora, mal de cap, trastorns de l’estat d’ànim i digestius, entre d’altres. Les manifestacions clíniques més habituals són:

  • La fibromiàlgia (FM) es caracteritza per un dolor osteomuscular generalitzat, que pot ser constant o fluctuant, i afecta de manera persistent a la musculatura i les articulacions.
  • La síndrome de fatiga crònica o encefalomielitis miàlgica (SFC/EM) causa una fatiga significativa i persistent davant de petits esforços, tant físics com mentals, que empitjora amb l’activitat i no millora amb el repòs.
  • La sensibilitat química múltiple (SQM) presenta una clínica múltiple i variada, que apareix en exposar-se a uns nivells de substàncies presents en l’entorn (ambientadors, desinfectants, perfums, suavitzants, combustibles, dissolvents, pesticides..) que generalment són ben tolerats per la majoria de les persones.
  • L’electrohipersensibilitat (EHS) és la hipersensibilitat percebuda a l’exposició als camps electromagnètics que es troben al nostre entorn (telefonia mòbil, wifi, línies d’alta tensió...) i provoca en les persones afectades una varietat de símptomes. Milloren si no s’exposen a aquestes radiacions.