Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva

La Taula per a la Salut Sexual i Reproductiva és l’instrument de què es va dotar la Mesura de Govern per promoure la Salut Sexual i Reproductiva a la ciutat de Barcelona, aprovada el juliol de 2014, per garantir la participació i la coordinació de tots els actors implicats en el seu procés de desplegament i desenvolupament.

La Taula està formada per institucions i per les entitats socials que intervenen en aquest àmbit, des d’una mirada transversal:

En els darrers mesos han estat treballant en estratègies i plans comuns que permetin introduir millores en relació a la salut sexual i reproductiva a la ciutat.

 

Enllaços relacionats: