Promoure la Salut Laboral

A través del Consell Assessor de Salut Laboral (CASL) de Barcelona es promou la salut laboral a la ciutat. El CASL és el primer òrgan municipal de participació del teixit associatiu en aquesta matèria impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. Les seves funcions són les següents:

 • Fomentar la salut laboral de les persones i les empreses que treballen a Barcelona.
 • Elaborar recomanacions d’accions estratègiques per a la ciutat, amb un enfocament global de la salut en l’entorn de la feina.
 • Assessorar i acompanyar l’Ajuntament en la millora de la salut laboral a la ciutat, valorant les capacitats de l’Ajuntament i complementant el paper d’altres organismes que actuen en l’àmbit de la salut laboral.

El CASL s’inspira en una mirada àmplia i inclusiva de la salut laboral, que li permet abordar diferents temes i accions amb un enfocament transversal i intersectorial, com ara:

 • El nucli bàsic de la prevenció de riscos laborals, encara pendent d’assolir i millorar en moltes empreses.
 • Altres aspectes de l’entorn del treball que incideixen en la salut:  marc laboral, organització, participació de les persones treballadores, ergonomia, aspectes físics i psicosocials, mobilitat in itinere i in action, gestió d’un entorn urbà segur i saludable, etcètera.
 • La necessitat de conciliar la vida laboral i altres esferes de la vida (familiar, social, descans...), considerant la relació entre salut i treball en els dos sentits.
 • La necessitat de reduir la precarietat en certs sectors, col·lectius o barris de la ciutat.
 • La inclusió de les persones a l’atur.
 • Les desigualtats socials i la seva conseqüència en la salut laboral.
 • El treball domèstic o de suport a la llar i el treball de cures (remunerat i no remunerat).
 • La inclusió de les recomanacions recents de l’Organització Internacional del Treball (OIT, juny del 2019) en el conveni per combatre la violència i l’assetjament en el lloc de treball.

El 2022, el CASL té els grups de treball actius següents: Visibilitat i Premi, Observatori de Salut i Treball, Salut Mental i Entorn Laboral i Nova Organització del Treball.

Consulta els membres i el marc estratègic del CASL.