Teletreball i salut laboral

El Consell Assessor de Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona incorpora, dins els seus àmbits de treball, la reflexió sobre els impactes en la salut laboral de les noves formes d’organització del treball, per exemple a través del teletreball. Aquesta forma de treball ha guanyat rellevància arran de la pandèmia, la qual ha tingut un gran impacte en la forma d’organitzar la jornada laboral.

L’increment de la pràctica del teletreball ha obert l’oportunitat d’abordar una transformació digital amb l’assentament de tecnologies que ja s’utilitzaven abans i que poden permetre organitzar la feina des d’una perspectiva disruptiva.

En aquest context, el Consell Assessor de Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat el decàleg següent d’orientacions per incorporar el teletreball de manera saludable a les empreses. Aquestes orientacions busquen incidir en àmbits com la cultura del treball, la prevenció i promoció de la salut, la detecció, monitorització i avaluació, així com la formació, informació i capacitació de les persones treballadores.