Informes i indicadors

L'Agència de Salut Pública de Barcelona realitza cada any un informe sobre la salut a Barcelona, aquests informes esdevenen eines per l’anàlisi i la planificació –des de la perspectiva del context físic i socioeconòmic– ja que descriuen la situació i l’evolució dels principals indicadors de salut de la població barcelonina.

L’Informe de Salut de Barcelona presenta els determinants de la salut i l’estat de salut de la ciutadania, i les desigualtats en salut als barris i districtes de la ciutat, essent una eina bàsica per al monitoratge i el disseny de polítiques de promoció i protecció de la salut.

 

 

 

Enllaços relacionats: