Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores

La Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores es va crear l’abril del 2007 amb la finalitat de facilitar a les famílies que cuiden persones afectades per malalties informació i assessorament des de l’escolta atenta, difondre’n els drets, fer que tinguin presents les polítiques de salut i socials, connectar-les amb els i les professionals, i sensibilitzar la societat sobre la tasca que fan. En definitiva, estar al costat de les famílies que cuiden.

La xarxa està formada per entitats de persones afectades per algun tipus de malaltia i els seus familiars i per institucions de la ciutat: