Taula de l'Alzheimer

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada per l’aparició lenta de símptomes que evolucionan al llarg dels anys. La persona que pateix la malaltia té oblits, es desorienta, deixa de comunicar-se i necessita ajuda per a les activitats del dia a dia. La demència afecta més de 46 milions de persones a tot el món i la majoria de casos són d’Alzheimer. A l’Estat espanyol, més de 800.000 persones pateixen Alzheimer, i a Catalunya hi ha 86.000 casos aproximadament.

Es tracta d’una malaltia progressiva i irreversible, que altera la personalitat i minva de forma gradual la memòria d’una persona i algunes habilitats com raonar, comunicar-se o dur a terme activitats quotidianes. Aquestes habilitats es perden com a conseqüència de la mort d’un tipus de cèl·lules del cervell: les neurones. És la forma més freqüent de demència i actualment es desconeix la causa que l’origina.

Aquesta malaltia té com a símptoma inicial i característic la pèrdua de memòria recent, però, progressivament, altera altres capacitats que dificulten l’autonomia de la persona afectada. Estem davant d’una malaltia d’efectes devastadors per a les persones que la pateixen i les seves famílies i, de moment, no té cura.

El departament de salut de l'Ajuntament de Barcelona, lidera la Taula de l'Alzheimer de les entitats i fundacions creades al voltant d’aquesta malaltia, el suport i l’acompanyament a les persones afectades i a les seves famílies és fonamental. La Taula treballa amb els següents objectius:

 • Promoure un diagnòstic precoç.
 • Oferir una atenció integral a les persones afectades i orientar-les.
 • Ajudar les famílies a suportar l’impacte psicològic que representa la malaltia.
 • Assessorar i informar sobre les qüestions relacionades amb la malaltia d’Alzheimer.
 • Informar i sensibilitzar la societat.
 • Impulsar la investigació científica per fer possible un futur sense Alzheimer.

Les entitats que hi formen part son:

 • AFAB - Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona: més de 30 anys fent costat a les famílies amb persones afectades per l’Alzheimer, oferint atenció professional i individualitzada per millorar la qualitat de vida del familiar i la persona malalta. S’inclouen serveis d’acollida i informació, suport emocional, grups terapèutics, tallers d’estimulació cognitiva, centres de dia, ajuda domiciliària, assessorament legal, formació i tuteles.
 • Fundació Pasqual Maragall: impulsa projectes de recerca per a la detecció i la prevenció de la malaltia d’Alzheimer i treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i el seu entorn mitjançant el programa de grups terapèutics per a persones cuidadores.
 • Fundació Alzheimer Catalunya: entitat tutelar amb 30 anys d’existència. Ofereix assessorament, informació i ajuda a persones afectades, a familiars i el seu entorn, així com consultoris i serveis especialitzats per a equips d’atenció, professionals del món assistencial i organitzacions.
 • Fundació ACE - Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center: atenció integral i personalitzada a persones afectades i els seus familiars. Detecció precoç del deteriorament cognitiu, diagnòstic multidisciplinari, seguiment mèdic i social, tractaments, hospital de dia per a menors de 65 anys, centre de dia, grups de suport a familiars, estimulació cognitiva, recerca (genètica, clínica, neuropsicològica i social), formació i sensibilització.
 • Fundació Uszheimer: atenció integral a la persona malalta i un programa individualitzat per a cada cas mitjançant la Unitat socioeducativa i la Unitat de Memòria. Suport als familiars i persones cuidadores. Sensibilització en l’àmbit comunitari.