Taula de Salut Mental

El Govern municipal va posar en marxa, el 2016, una estratègia en el camp de la promoció de la salut mental, la prevenció i l’atenció dels problemes i malalties mentals a Barcelona.

La Taula de Salut Mental es va constituir l’ 11 de gener de 2016, i el primer repte que es va assolir va ser la creació del Pla de Salut Mental de Barcelona.

Aquest pla ha implicat, en el seu procés d’elaboració, totes les organitzacions amb capacitat efectiva d’acció i incidència. La voluntat és establir una estratègia compartida i compromisos d’actuació conjunts.

A la Taula de Salut Mental hi participen un total de 40 representants de diferents entitats i institucions.