Cabàs emocional

Centre d’activitats i recursos en línia per millorar el benestar emocional.

El Cabàs emocional és el lloc web de referència que reuneix activitats i recursos en línia per millorar la salut mental i emocional de la ciutadania. Es tracta d’una iniciativa de la Taula de Salut Mental de Barcelona i dels districtes, impulsada en el marc del Pla de xoc de salut mental de la ciutat, per afrontar el greu impacte social i emocional de la covid-19.

Aquest web reuneix activitats i recursos gratuïts amb els objectius següents:

  • Acompanyar la ciutadania en el procés de tenir cura del seu benestar emocional.
  • Millorar les capacitats personals a l’hora de fer front a dificultats vitals i del dia a dia (entrenament emocional).
  • Reconèixer els malestars psíquics més comuns (angoixa, tristesa, estrès, trastorns de la son, dificultats de relació) i desenvolupar estratègies i pràctiques d’autocura.
  • Disposar de coneixements per poder ajudar persones properes que es troben en una situació de crisi o d’especial dificultat emocional.
  • Facilitar a tothom l’accés als diversos recursos de suport: cursos, tallers, telèfons d’acompanyament i serveis d’atenció o derivació, entre altres.

Activitats

Sense resultats

Recursos Cabas emocional

Recursos Cabas emocional