Consell Assessor de Salut Laboral

El Decret d'Alcaldia del 6 de Desembre de 1985 certifica el naixement del primer Consell de Salut Laboral de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest consell té com a funció específica promoure totes les activitats que permetin respondre més efectivament a les necessitats dels treballadors, en el seu àmbit laboral.

El Consell està format pels membres següents:

Presidenta

 • Ima. Sra. Marta Villanueva Cendán, Regidora de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la soledat. Ajuntament de Barcelona.

Membres

 • Sr. Albert Recio Andreu (Professor Honorífic d’Economia, Universitat Autònoma de Barcelona).
 • Sr. César Sánchez Hernández (Director Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, Foment del Treball Nacional ).
 • Sra. Elena Juanola Pagès (Directora Institut Català de Seguretat i Salut Laboral).
 • Sra. Montserrat Puiggene Vallverdú (Presidenta de l’Associació Catalana de Salut Laboral).
 • Sra. Jose Guimera Frigola (Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals. Servei de prevenció propi. Direcció Operativa de Gestió del Talent Corporatiu. Barcelona Activa).
 • Sr.  Josep Bonet Expósito (Coordinació´de Prevenció de Riscos Laborals de la UGT de Catalunya).
 • Sra. Lucía Artazcoz Lazcano (Directora de l'Obervatori de Salut Pública, ASPB).
 • Sra. Luisa Montes Pérez (Responsable d’Assessorament i Serveis Jurídics de la CONC).
 • Sra. Montse Moré Serra (Directora Fundació PREVENT).
 • Sra. Montserrat Solórzano i Fàbrega (Directora del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo).
 • Sr. Pere Luque Moreno (Cap de Departament de Prevenció de Riscos Laborals. Direcció de Serveis de Relacions Laborals i Prevenció. Gerència de Persones, Organització i Administració Electrònica).
 • Sr. Rafael Panadès Valls (Cap del Servei de Coordinació d'Actuacions de Salut Laboral, Departament de Salut).
 • Sr. Xavier Martínez Jiménez (Metge del treball del Servei de Salut Laboral. Investigador de CiSAL UPF/IMIM Servei de Salut Laboral i investigador al CiSAL - Centre d'Investigació en Salut Laboral - IMIM-PSMAR).
 • Sra. Roser Martí i Cartes (Presidenta d'ASPRECAT – Associació Catalana d’Entitats Preventives Acreditades).
 • Sr. Josep Maria Cuberes Rueda (Tècnic de prevenció de riscos laborals PIMEC).

 

Secretari del Consell

 • Sr. Albert Garcia Vilà. Tècnic de Salut. Departament de Salut. Àrea de drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat).