Consell Assessor de Salut Laboral

El Decret d'Alcaldia del 6 de Desembre de 1985 certifica el naixement del primer Consell de Salut Laboral de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest consell té com a funció específica promoure totes les activitats que permetin respondre més efectivament a les necessitats dels treballadors, en el seu àmbit laboral.

El Consell està format pels membres següents:

Presidenta

 • Gemma Tarafa, Regidora de Salut, Envelliment i Cures. Ajuntament de Barcelona

Membres

 • Sr. Albert Recio Andreu (Professor titular d’Economia, Universitat Autònoma de Barcelona).
 • Sr. César Sánchez Hernández (Director Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, Foment del Treball Nacional ).
 • Sra. Elena Juanola Pagès (Directora Institut Català de Seguretat i Salut Laboral).
 • Sra. Elisabeth Purtí Pujals (Presidenta de l’Associació Catalana de Salut Laboral).
 • Sra. Jose Guimera Frigola (Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals. Servei de prevenció propi. Direcció Operativa de Gestió del Talent Corporatiu. Barcelona Activa).
 • Sr.  Josep Bonet Expósito (Membre de la Comissió Permanent RMB de la UGT de Catalunya).
 • Sra. Lucía Artazcoz Lazcano (Directora de Promoció de la Salut, ASPB).
 • Sra. Luisa Montes Pérez (Responsable d’Assessorament i Serveis Jurídics de la CONC).
 • Sra. Montse Moré Serra (Directora Fundació PREVENT).
 • Sra. Montserrat Solórzano i Fàbrega (Directora del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo).
 • Sr. Rafael Panadès Valls (Cap de Salut Laboral, Departament de Salut).
 • Sra. Rocío Villar Vinuesa (Metgessa adjunta especialista en Medicina del Treball Servei de Salut Laboral IMIM-PSMAR. CiSAL - Centre d'Investigació en Salut Laboral).
 • Sra. Rosa Maria Juny Cabeceran (Directora Fundació PIMEC).
 • Sra. Roser Martí i Cartes (Directora de Prevenció i Salut de SePrA Servei de Prevenció Integral SCCL, Vicepresidenta d'ASPRECAT).
 • Sra. Teresa Torns Martín (Doctora en Sociologia. Membre del Centre d’estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) i del Seminari d’Estudis de la Dona (SED) del Departament de Sociologia de la UAB).
 • Sr. Pere Luque Moreno (Cap de Departament de Prevenció de Riscos Laborals. Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu).

 

Secretari del Consell

 • Albert Garcia Vila.Tècnic de Salut. Departament de Salut. Àrea de drets Socials, justícia Global, Feminismes i LGTBI).