Consell Assessor de Salut Laboral

El Decret d'Alcaldia del 6 de Desembre de 1985 certifica el naixement del primer Consell de Salut Laboral de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest consell té com a funció específica promoure totes les activitats que permetin respondre més efectivament a les necessitats dels treballadors, en el seu àmbit laboral.

El Consell està format pels membres següents:

Presidenta

 • Gemma Tarafa, Regidora de Salut, Envelliment i Cures. Ajuntament de Barcelona

Membres

 • Alba Fité Clarasó, membre de la Comissió Permanent RMB de la UGT de Catalunya
 • Albert Recio Andreu, professor titular d’Economia. Universitat Autònoma de Barcelona
 • César Sánchez Hernández, director de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals
 • Consol Serra Pujadas, cap del Servei de Salut Laboral del Parc de Salut Laboral. Directora del Centre d’Investigació en Salut Laboral CISAL
 • Elena Juanola Pagès, directora de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies - Generalitat de Catalunya
 • Helena Basart Gómez-Quintero, secretària de la Societat Catalana de Salut Laboral, SCSL. Acadèmia de les Ciències Mèdiques
 • Joan Benach de Rovira, director de Greds-Emconet
 • Joan Guasch Farràs, director del Centre Nacional de Condicions de Treball. Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSH)
 • Lucía Artazcoz Lazcano, directora de Promoció de la Salut. Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
 • Luisa Montes Pérez, responsable d’Assessorament i Serveis Jurídics de la CONC. Secretaria de Política Territorial i del Barcelonès
 • Montse Gascón, responsable prevenció de riscos laborals PIMEC
 • Montse Moré Serra, directora de la Fundació PREVENT
 • Pere Jódar Martínez, professor titular en Sociologia. Departament de Ciències Polítiques i Socials. Universitat Pompeu Fabra
 • Rafael Panadés, responsable de Salut Laboral de la Secretaria de Salut Pública
 • Roser Martí i Cartes, directora de Prevenció i Salut de Sepra Servei de Prevenció Integral, SCCL. Vicepresidenta d'ASPRECAT (Associació Catalana d’Entitats Preventives Acreditades)
 • Teresa Torns Martín, doctora en Sociologia. Membre del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) i del Seminari d’Estudis de la Dona (SED) del Departament de Sociologia de la UAB

Membres observadors

 • Elena Pérez Fernández, directora de la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals. Gerència de Recursos Humans i Organització. Ajuntament de Barcelona
 • Pere Luque Moreno, cap del Departament de Prevenció de Riscos Laborals. Ajuntament de Barcelona

Secretària del Consell

 • Sílvia Gambín Creus. Departament de Salut. Ajuntament de Barcelona