Taula d’Atenció Integral Social i Sanitària de Barcelona

La Taula d’Atenció Integral Social i Sanitària de Barcelona es va constituir el juny del 2016 i està formada per representants de l’Ajuntament de Barcelona, del Departament de Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i dels Consorcis Sanitari, de Serveis Socials i d’Educació de Barcelona.

Aquest espai té per objectiu impulsar projectes d’atenció integrada i avançar en la coordinació sociosanitària, prioritzant els col·lectius amb necessitats complexes i la població vulnerable, així com els barris amb necessitats socials i desigualtats de salut més accentuades. Es tracta de desenvolupar nous models d’atenció integrada des de les pràctiques concretes i la innovació, comptant amb l’expertesa professional i aplicant la filosofia de l’atenció centrada en la persona.

Per aquests motius, la Taula funciona per grups de treball i projectes específics amb l’objectiu d’assolir resultats tangibles i avaluables que impliquin avançar en experiència, detectar possibles problemes, ampliar el coneixement i apropar cultures organitzatives diferents.