Promoure la salut sexual i reproductiva i defensar els drets sexuals i reproductius de tota la població

La sexualitat estructura l’existència de totes les persones en totes les societats. Els drets sexuals i reproductius són drets humans, i les Nacions Unides els han inclòs en els Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats el 2015.

Els drets sexuals i reproductius ens doten de poder, individual i col·lectiu, per viure la nostra sexualitat i la nostra vida com cadascuna de nosaltres decidim. L’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva de Barcelona pretén articular els mitjans a fi que les ciutadanes i els ciutadans puguin gaudir efectivament d’aquests drets. Ho fa mitjançant l’acció conjunta dels diferents agents que actuen en aquest àmbit: institucions, entitats i organitzacions diverses que treballen en la promoció de la salut, la prevenció i l’atenció des d’una perspectiva de gènere i amb l’objectiu de millorar la qualitat de les intervencions, de l’atenció i en definitiva, la qualitat de vida de les persones.

A continuació trobareu les actuacions desenvolupades en el marc d'aquest objectiu.

Salut sexual
Estratègia ESSIR

L’Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva (ESSIR) és un marc d’actuació que s’ha dissenyat conjuntament amb diferents agents institucionals i comunitaris de la ciutat, per impulsar la protecció, el respecte i la garantia dels drets sexuals i reproductius.

Prevenir, detectar i tractar les its

Per gaudir d'unes relacions sexuals lliures i sanes, és important disposar d'informació adequada sobre les Infeccions de Transmissió Sexual. Entre tots i totes les podem prevenir, detectar i tractar.