Consorci sanitari de Barcelona

El Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) és un ens públic constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, i adscrit al Servei Català de la Salut. S’encarrega de planificar, dirigir i coordinar l’atenció sanitària, sociosanitària i de salut pública a la ciutat de Barcelona.

El seu objectiu és oferir uns serveis de salut de qualitat a tota la ciutadania, adaptats a les diferents necessitats, i vetllar per corregir les desigualtats.

Consorci Sanitari de Barcelona
Enllaços relacionats: