Dentista per a persones vulnerables

Una part important de la població té dificultats per assumir les despeses relacionades amb la salut dental. L’Ajuntament de Barcelona considera que la salut bucodental és de primera necessitat, per això està treballant per la igualtat en l’accés de la població als serveis d’odontologia.

S’ha posat en marxa un servei de dentista gratuït per a les persones en situació de vulnerabilitat, derivades pels serveis socials de Barcelona, sota un llindar econòmic determinat i amb una necessitat odontològica diagnosticada. El servei gratuït inclou:

  • obturacions
  • higienes i raspats
  • pròtesis
  • endodòncies

Els serveis es porten a terme als edificis municipals del carrer de Viladomat, 127, de Barcelona, on també s'ofereix un servei de podologia, amb les mateixes condicions, i de Plaça dels Eucaliptus, 3, de Barcelona. 

L’Ajuntament, a més, impulsa altres iniciatives per millorar l’accés al dentista de tota la població:

  • Un operador odontològic per a tota la ciutadania amb preus més accessibles, per sota del mercat.
  • Una subvenció a una consulta odontològica solidària per a infants i persones sense llar.
  • Un conveni perquè les clíniques dentals associades a l’Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental (AECAD) ofereixin tarifes socials a diferents col·lectius.

Alguns tractaments odontològics s’incorporaran progressivament a la cartera de serveis del CatSalut, d’acord amb el que estableix la  Llei 12/2020, del 13 d'octubre, de l'atenció pública de la salut bucodental, aprovada pel Parlament de Catalunya, que regula les activitats relacionades amb la salut bucodental del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya.