Dentista per a persones en situació de vulnerabilitat

Una part important de la població té dificultats per assumir les despeses relacionades amb la salut dental. L’Ajuntament de Barcelona considera que la salut bucodental és una necessitat bàsica, per això treballa per a la igualtat en l’accés de la població als serveis d’odontologia.

L’any 2018 va posar en marxa un servei de dentista gratuït per a les persones en situació de vulnerabilitat, que el 31 de desembre de 2021 havia fet més de 24.000 visites a prop de 3.000 persones en 4 punts d’atenció. El Servei d’Odontologia Social inclou els tractaments següents:

  • obturacions
  • higienes i raspats
  • pròtesis
  • endodòncies

Des de l’any 2022, amb el desenvolupament de la Llei 12/2020, de 13 d’octubre, de l’atenció pública de la salut bucodental, alguns dels tractaments comencen a formar part de la cartera de serveis del CatSalut per a la població en situació de vulnerabilitat i el programa passa a ser cofinançat.

Les persones poden ser derivades pels serveis socials i pels serveis de salut de la ciutat d’acord amb criteris econòmics, socials, de vinculació i de necessitat odontològica diagnosticada.

L’Ajuntament, a més, impulsa altres iniciatives per millorar l’accés al dentista de tota la població:

  • Un operador odontològic per a tota la ciutadania amb preus més accessibles, per sota dels de mercat.
  • Un conveni perquè les clíniques dentals associades a l’Associació Empresarial de Centres d’Assistència Dental (AECAD) ofereixin tarifes socials en tractaments odontològics a diferents col·lectius: persones titulars de la Targeta Rosa, nuclis familiars que disposen de la Targeta Barcelona Solidària o persones que presentin un informe de vulnerabilitat emès per un professional de treball social del CAP o dels serveis socials municipals.