Acord de ciutat per cuidar la salut mental a la feina

El present acord pretén refermar el compromís de la ciutat amb la promoció de mesures que ajudin a cuidar la salut mental en l’àmbit laboral. Per fer-ho, es presenten una sèrie de principis per treballar per part de totes les organitzacions signants, i també un mecanisme de governança que faci d’aquest acord un instrument viu i en evolució constant.

La salut mental actualment és un gran repte per a la societat. S’estima que a la Unió Europea, aproximadament un 15% de la població pateix o patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida. En el marc de les polítiques de salut de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha elaborat una estratègia compartida de ciutat fruit d’un procés participatiu, el Pla de salut mental 2016-2022, per propiciar un marc on tingui cabuda la prevenció, la promoció i l’atenció de la salut mental de manera integral i col·laborativa.

Un dels determinants socials de la salut mental té a veure amb l’àmbit laboral. I en aquesta línia, el Consell Assessor de Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona ha situat l’àmbit de salut mental a l’entorn laboral com una de les prioritats clau que cal treballar en l’àmbit de ciutat. Aquesta prioritat s’ha confirmat amb l’increment dels riscos psicosocials i de les situacions d’estrès (per incerteses, canvis, risc de contagi, aïllament social, etcètera) com a conseqüència de la covid-19 en tots els aspectes de la vida, entre els quals es troba l’entorn laboral. Per aquest motiu, el Consell ha elaborat un catàleg de recursos per cuidar la salut mental en aquest àmbit.

Les organitzacions adherides a l’acord es comprometen al següent:

  • Contribuir en la millora de les condicions laborals per tenir cura de la salut mental en l’àmbit laboral. Cal oferir condicions laborals de qualitat com a element clau per a una bona salut mental. La feina ha de ser promotora de la salut mental.
  • Promoure que les empreses coneguin i posin a l’abast de les persones treballadores els recursos de ciutat per a la promoció i la cura de la salut mental.
  • Impulsar la capacitació per a tots els treballadors i treballadores per tal que coneguin els factors de l’entorn laboral que influencien en el benestar emocional i els que poden generar situacions de malestar psicològic. En particular, es pot promoure dins les plantilles i els equips la figura de “referents de benestar emocional”.
  • Facilitar formació sobre els recursos d’afrontament dels problemes mentals en l’àmbit laboral a equips de direcció i persones treballadores, i sobre els dispositius d’atenció a problemes de salut mental en l’àmbit laboral, ja siguin propis o externs.
  • Fomentar la integració laboral de les persones amb trastorns mentals, i que tots els agents de l’àmbit laboral treballin en la línia de la tolerància zero pel que fa a l’estigmatització en aquest àmbit.
  • Minimitzar l’exposició als factors de risc psicosocial a la feina: cal recordar que existeix l’obligació legal d’identificar-los i avaluar-los, i que cal establir prioritats d’actuació per obtenir unes condicions de treball adequades, que promoguin la salut física, mental i social de les persones treballadores.
  • Fomentar la implantació de programes específics de prevenció dels trastorns mentals dins l’àmbit de la promoció de la salut en el treball, amb la participació de les persones treballadores en la identificació de situacions de risc i cerca de solucions.
  • Combatre l’assetjament psicològic a la feina i la violència ocupacional d’origen extern, promovent l’aplicació dels protocols d’actuació que permeten tant l’adopció de mesures preventives com la detecció i abordatge dels possibles casos.
  • Introduir a l’empresa, i a la vigilància de la salut laboral, eines de detecció precoç de possibles problemes de salut mental.
  • Promoure la coordinació entre els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses i la xarxa de salut mental.

Per adherir-se a l’acord, cal omplir aquest formulari.